Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Affärslivets juridik » Bolagsrätt

Bolagsrätt

Utfšrandeplaner
Kod: FE10AJ01
Namn: Bolagsrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- känner till de olika företagsformerna
- har kunskap om beslutsfattande och ansvarsfrågor i olika typer av bolag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen