Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Främmande språk

Främmande språk

Utfšrandeplaner
Kod: FE10SP
Namn: Främmande språk
SP totalt: 6/12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Språkstudier motsvarande 2:a stadiets läroplan
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
- kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt,
muntligt och visuellt genom att utnyttja olika
kommunikationsstilar på ett främmande språk
- behärskar skriftligt och muntligt minst ett främmande språk
som behövs för arbetsuppgifter i den egna branschen och
för att utveckla dem
-förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer
från andra kulturer
- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar: Studeranden antas avlägga 6 sp av ett främmande språk på yrkesnivå. Grundkurserna (1 och 2) antecknas i valfria studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen