Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Corporate Governance

Corporate Governance

Utfšrandeplaner
Kod: FE10RV11
Namn: Corporate Governance
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kam planera och organisera företagets förvaltning
- känner till ansvarsfördelning mellan bolagsstämma, styrelse och verkställande ledning
- förstår betydelsen av intern övervakning och riskhantering
- kan ta ansvar för att verksamheten fungerar enligt branschens etiska värdegrunder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen