Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Finansiering

Finansiering

Utfšrandeplaner
Kod: FE10RV09
Namn: Finansiering
SP totalt: 3-9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kan göra en finansierings- och investeringsplan
- kan i sin verksamhet tillämpa värdegrunden för sin egen bransch
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen