Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Bokföring: praktikfall

Bokföring: praktikfall

Utfšrandeplaner
Kod: FE10RV05
Namn: Bokföring: praktikfall
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- kan självständigt handha ett litet företags bokföring och bokslut
- behärskar fakturering, reskontra och löneräkning
- känner till de viktigaste funktionerna i betalningsrörelse
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen