Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Redovisning » Löneräkning och personalbokslut

Löneräkning och personalbokslut

Utfšrandeplaner
Kod: FE10RV04
Namn: Löneräkning och personalbokslut
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
- behärskar löneräkning
- har kunskap om kollektivavtalssystemet
- kan tillämpa arbetsrättens stadganden i praktiken
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen