Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Nya trender i marknadsföring

Nya trender i marknadsföring

Utfšrandeplaner
Kod: FE10MF06
Namn: Nya trender i marknadsföring
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-kan identifiera situationer och kundgrupper där marknadsföring via nya kanaler kan leda till önskat resultat
-förstår betydelsen av att olika branscher kan kräva olika marknadskommunikationssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen