Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Planera och leda marknadsföring

Planera och leda marknadsföring

Utfšrandeplaner
Kod: FE10MF03
Namn: Planera och leda marknadsföring
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-behärskar ledning av marknadsföring
-förmår tillämpa sitt teoretiska kunnande mångsidigt i praktiken
-kan tillämpa de yrkesetiska principerna inom marknadsföringsarbetet
-behärskar typiska marknadskommunikationssituationer
-kan samarbeta med andra i multiprofessionella arbetsgrupper
-kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i marknadföringsarbetet
-kan utnyttja informationskällor som är väsentliga i marknadsföringen
-förstår kraven och effekterna av internationaliseringen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen