Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Företagsekonomi, Åbo » VALFRIA YRKESSTUDIER » Marknadsföring

Marknadsföring

Utfšrandeplaner
Kod: FE10MF
Namn: Marknadsföring
SP totalt: 26
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 26    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
-tar ansvar för sin egen verksamhet och handlar i enlighet med överenskomna tillvägagångssätt
-kan lyssna till andra och presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
-behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
-har förmåga att kritiskt bedöm information och gestalta helheter
-förstår och kan utnyttja principerna för en kundorienterad verksamhet
-innehar fördjupat affärskunnande i marknadsföring
-kan utveckla affärsprocesser
-kan tillämpa företagsekonomiska teorier för innovativ problemlösning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Företagsekonomi
Anmärkningar: krav: mångprofessionellt projekt * 2


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen