Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Grundstudier » Språk och introduktion till högskolestudier

Språk och introduktion till högskolestudier

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10IN
Namn: Språk och introduktion till högskolestudier
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadets utbildning eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande är förtrogen med yrkeshögskoleväsendet och kan planera och ta ansvar för egna studier. Kan söka och använda sig av olika slag av information och litteratur samt uttrycka sig ändamålsenligt och klart i olika situationer. Kan använda verktyg i projektplanering- och hantering. Har utvecklat, berikat ordförrådet och språkkunskaperna så att de motsvarar de krav som yrkesverksamheten och fortsatta studier ställer. Behärskar fackterminologin inom programmet.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen