Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Lärdomsprov » Lärdomsprov

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod: MK10LP
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
• utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
• kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
• kan presentera sitt arbete på ett profesionellt sätt
• har kritisk och analytisk tänknade
• kan visa sin yrkeskompetens
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen