Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Praktik » Praktik

Praktik

Utfšrandeplaner
Kod: MK10PR
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 6    År 3: 12    År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• kan arbeta i arbetsgrupper, beakta andra mänskor och samarbeta
• kan tillämpa branschens arbetsmetoder
• förstår branschens väsentliga produktionsmetoder
• kan använda projektarbetsmetoder
• utvecklar sin professionella profil
• kan använda fotobranschens terminologi
• har skaffat sig erfarenhet av mångsidiga arbetsmoment i en verklig arbetsmiljö med riktiga och trygga arbetsmetoder samt inser avsikten med arbetarskyddet
• känner till principerna för en lönsam och kundorienterad verksamhet
• är flexibel och kan aktivt söka lösningar till och tillämpa sina färdigheter i aktuella fotouppdrag
• ser tydligt kopplingen mellan studiehelheten visuell produktion och praktik
• behärskar projektarbete
• har en gedigen insikt i yrkeslivet som fotograf
• innehar en bred kännedom inom sin bransch inför arbetet med sitt lärdomsprov
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen