Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Valfria studier » Fördjupning

Fördjupning

Utfšrandeplaner
Kod: MK10FD
Namn: Fördjupning
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• lär sig kamerans grunder
• lär sig grunderna i filmskanning
• lär sig grunderna i exponering
• lär sig grunderna i filmframkallning
• lär sig grunderna i interiör/exteriörfotografering
• principen för tilt/shift
• grunderna i digital bildbehandling för interiör/exteriörfotografering
• lär sig grunderna i ljussättning (reprofotografering)
• lär sig vikten av färgbalans och kontrast (reprofotografering)
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen