Flexibel studierätt (JOO-studier)

Om du studerar vid en annan högskola i Finland som har ingått avtal om flexibel studierätt med Yrkeshögskolan Novia, kan du anhålla om att avlägga studier hos oss inom ramen för den examen som du avlägger vid din hemhögskola.

Om du vill avlägga JOO-studier vid Novia under våren 2022 skall du anhålla om flexibel studierätt senast den 31.12.2021! Samarbetet kring JOO-studier i sin nuvarande form avslutas, och kommer under år 2022 att ersättas av nya samarbetsformer.

Novia har ingått avtal om flexibel studierätt med följande högskolor:

 • Åbo Akademi,
 • Åbo universitet,
 • Åbo yrkeshögskola,
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu,
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu,
 • Centria yrkeshögskola

 • Vasa universitet (gäller endast Novia i Vasa),

 • Åbo Akademi i Vasa (gäller endast Novia i Vasa),

 • Hanken i Vasa (gäller endast Novia i Vasa),

 • Vasa yrkeshögskola (gäller endast Novia i Vasa),

 • Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa (gäller endast Novia i Vasa),

 • Konstindustriella högskolan/Västra Finlands designcentrum MUOVA (gäller endast Novia i Vasa)

Du hittar Novias studieutbud via studieguiden. 

 

Såhär söker du om flexibel studierätt vid Novia:

 • bekanta dig med studieutbudet vid Novia
 • diskutera dina planer med den som ansvarar för din utbildning vid din hemhögskola och bekanta dig med din egen högskolas information om flexibel studierätt
 • fyll i högskolornas gemensamma ansökningsblankett för flexibel studierätt/JOO-studier via haku.joopas.fi . Ifall din egen högskola inte använder den gemensamma ansökningsblanketten kan du be att få ansökningsblankett från studerandeservice vid din egen högskola eller vid Novia.
 • utbildningsledare/läroplansansvarig vid Novia beslutar om studierätt kan beviljas eller inte

 

Kom ihåg:

 • skicka in din ansökan senast 6 veckor innan studierna vid Novia skulle inledas
 • inga ansökningar behandlas under sommaren
 • efter studier vid Novia ska du själv se till att studieprestationen införs i studieregistret vid din hemhögskola (bekanta dig med din egen högskolas information)

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta Studerandeservice.

 

På motsvarande sätt kan du som studerar vid Yrkeshögskolan Novia, anhålla om att avlägga studier hos någon av de högskolor som vi har avtal med, se förteckning högre upp på sidan. Du kan läsa mera om flexibel studierätt (JOO-studier) på intranätet (kräver inloggning).