Separat ansökan

Separat ansökan ordnas två gånger per år nedan publicerar vi aktuella utbildningar.  Vi erbjuder två olika separata ansökan

1. en för sökande med 60 studiepoäng avlagda öppna yrkeshögskolestudier inom samma utbildning som ansökan gäller och

2. en för sökande som inom ramen för ett avtal mellan yrkeshögskolan och ett yrkesinstitut avlagt 30 studiepoäng vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning som ansökan gäller och därtill en yrkesinriktad grundexamen.

Var gör jag ansökan?

Ansökan görs via studieinfo.fi

Tidtabell

 • Ansökningstid 1-15.12.2018 kl. 15
 • Komplettering av ansökningshandlingar t.o.m. 17.12.2018 kl. 15
 • Urvalsprov/lämplighetstest/intervju/språkprov senast 19.12.2018 enligt utbildningsansvarigs beslut
 • Resultatet av antagningen meddelas per e-post till de sökande senast 21.12.2018
 • Mottagande av studieplats senast 7.1.2019 kl. 15

Utbildningar som deltar, 60 sp öppna yh-studier


Följande utbildningar deltar i Yrkeshögskolan Novias separata ansökan 1-15.12.2018 för sökande som senast 31.12.2018 via Öppna yrkeshögskolan har avlagt minst 60 sp inom samma utbildning som ansökan gäller: 

Allmänna antagningsgrunder

 

 • Minst 60 studiepoäng skall vara avlagda inom öppna yrkeshögskolan 31.12.2018 inom samma utbildning som ansökan gäller.
 • Ansökan sker via studieinfo.fi.
 • Urvalsprov/lämplighetstest/intervju/språkprov kan enligt utbildningsansvarigs beslut ordnas före, under eller efter ansökningstiden.
 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen av sökande på basen av resultatet av urvalsprovet/lämplighetstestet/intervjun/språkprovet. Om något sådant inte ordnas rangordnas sökande enligt ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal/medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2019 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.

Specifika antagningsgrunder

 

 • Bachelor of Health Care, Nursing, Vasa
  - urvalsprov och lämplighetstest 17.12.2018 fr.o.m. kl. 9.00
  - språkprov 17.12.2018. Bedömning: godkänd/underkänd
  - ovägt medeltal om minst 2,5 av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning
 • Musiker (YH), Jakobstad, flerform
  - urvalsprov 19.12.2018 kl. 13.00. Bedömning: godkänd/underkänd

 • Musikpedagog (YH), Jakobstad
  - urvalsprov 19.12.2018 kl. 13.00. Bedömning: godkänd/underkänd

 •  Sjukskötare (YH), Vasa
  - lämplighetstest 17.12.2018 fr.o.m. kl. 9.00 om den sökande inte tidigare har blivit godkänd i ett urvalsprov
  - språkprov i svenska för sökande med annat modersmål och skolbildningsspråk än svenska. Bedömning godkänd/underkänd.
  - ovägt medeltal om minst 2,5 av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning

 •  Tradenom (YH), Vasa
  - språkprov i svenska för sökande med annat modersmål och skolbildningsspråk än svenska 

Utbildning som deltar, 30 sp öppna YH-studier + yrkesinriktad grundexamen


Följande utbildning deltar i Yrkeshögskolan Novias separata ansökan 1-15.12.2018 för sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen och därtill senast den 31.12.2018 via öppna yrkeshögskolan avlagt 30 studiepoäng av utbildningen specificerade studier, inom samma utbildning som ansökan gäller:

Allmänna antagningsgrunder

 

 • Behörig sökande är den som senast 31.12.2018, inom ramen för ett avtal mellan yrkeshögskolan och ett yrkesinstitut avlagt 30 studiepoäng vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning som ansökan gäller och därtill en yrkesinriktad grundexamen.
 • Ansökan sker via studieinfo.fi
 • Urvalsprov/lämplighetstest/intervju/språkprov kan enligt utbildningsansvarigs beslut ordnas före, under eller efter ansökningstiden.
 • Ifall det finns skäl att begränsa antalet sökande som beviljas studierätt, sker rangordningen av sökande på basen av resultatet av urvalsprovet/lämplighetstestet/intervjun/språkprovet. Om något sådant inte ordnas rangordnas sökande enligt ovägt medeltal av vitsorden för de studieprestationer som avlagts vid öppna yrkeshögskolan inom samma utbildning. Om det med ovanstående kriterier inte erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal/medeltal, avgörs antagningen med hjälp av lottning.
 • Den som beviljas studierätt för examensstudier skall göra närvaroanmälan och inleda studierna vårterminen 2019 vid yrkeshögskolan. Begränsningar i rätten att göra frånvaroanmälan av lagstadgade orsaker under första studieåret gäller också studerande som antas via separat ansökan.