Urvalsprov 2019

Gemensam ansökan

Urvalsprov till Novias utbildningar ordnas under tiden 27.5-7.6.2019, för utbildningar som deltagit i gemensam ansökan.

Inga kallelser till urvalsprov sänds till teknik, företagsekonomi eller bioekonomi. Har du ansökt till en av nämnda utbildningar bör du delta i urvalsprovet utan kallelse. Du ska delta i urvalsprovet vid den högskola du har som högsta önskemål inom respektive bransch. Du hittar mer information om tid, plats och förhandsmaterial nedan under respektive utbildning.

Mera information om urvalsprov och antagningsförfarande hittas också på studieinfo.fi under respektive utbildning.

Välkommen att delta i urvalsproven! Vid frågor kontakta antagningsservice@novia.fi

 

Dagstudier

Företagsekonomi, Åbo                               
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 7.6.2019 - OBS! Inga kallelser sänds!

Företagsekonomi, Vasa
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 7.6.2019 - OBS! Inga kallelser sänds!

Företagsekonomi, Jakobstad
Tradenom (YH), Företagsekonomi, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 7.6.2019 - OBS! Inga kallelser sänds!

Kultur
Bildkonstnär (YH), Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 4 - 5.6.2019

Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 6 - 7.6.2019

Formgivare (YH), inredningsdesign, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 4 - 5.6.2019

Scenkonstpedagog (YH), Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 3 - 6.6.2019

Medianom (YH), fotografering, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov  4- 5.6.2019

Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 4 - 6.6.2019

Naturbruk
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 5.6.2019 - OBS! Inga kallelser sänds!

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo 
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 27.5.2019 (sjöfartsutbildningarnas separata urvalsprov; lämplighetstest och prov i engelska) 
OBS! Inga kallelser sänds!

Social- och hälsovård , Vasa
Barnmorska (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 3.6.2019

Hälsovårdare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 3.6.2019

Sjukskötare (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 3.6.2019

Socionom (YH), Vasa
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 27.5.2019

Social- och hälsovård, Åbo
Hälsovårdare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 3.6.2019

Sjukskötare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här 
Urvalsprov 3.6.2019

Socionom (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 27.5.2019

Skönhetsbranschen, Vasa
Estenom (YH)
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 27-28.5.2019

Teknik, Raseborg
Byggmästare (YH), Raseborg 
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov inom teknik 29.5.2019 - OBS! Inga kallelser sänds!

Teknik, Vasa
Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik, Vasa   
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Lantmäteriteknik, Vasa 
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi, Vasa 

Urvalsprov inom teknik 29.5.2019 - OBS! Inga kallelser sänds!
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här

OBS! Eventuella förhandsuppgifter bör laddas upp i ansökningsblanketten, läs mer på respektive utbildnings sida eller studieinfo.fi.

Flerformsstudier

Kultur
Musiker (YH), kyrkomusik/barockmusik, Jakobstad
Detaljerad information angående urvalsprovet i kyrkomusik/barockmusik hittar du här
Urvalsprov 3.6.2019

Social- och hälsovård , Vasa
För dem som vill uppgradera sin examen till YH-examen;
Barnmorska (YH)
Bioanalytiker (YH)
Hälsovårdare (YH)
Röntgenskötare (YH)
Sjukskötare (YH)
En förhandsuppgift inlämnas senast 3.6.2019

Social- och hälsovård, Åbo
Socionom (YH), e-socionom, Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 28.5.2019

Sjukskötare (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
Urvalsprov 3.6.2019 

Sjöfart
Sjökapten (YH), Åbo
Detaljerad information angående urvalsprovet hittar du här
En individuell intervju under tiden 27.5- 5.6.2019  

Högre YH-utbildning

Social- och hälsovård
Social- och hälsovård, (högre YH), Vasa
En förhandsuppgift inlämnas senast 3.6.2019
Detaljerad information hittar du här

Social- och hälsovård, (högre YH), Åbo
En förhandsuppgift inlämnas senast 3.6.2019