Tidtabell för ansökan 2020

Viktiga datum 2020 

Högskolornas första gemensamma ansökan, våren 2020 (examensutbildningar på engelska)

  • Ansökningstid 8 - 22.1.2020
  • Resultatet delges senast 5.6.2020
  • Mottagande av studieplats senast 10.7.2020

 

Högskolornas andra gemensamma ansökan, våren 2020 (examensutbildningar på svenska)

  • Ansökningstid 18.3 - 1.4.2020
  • Resultatet från betygsantagningen delges senast 27.5.2020
  • För övriga antagningar meddelas resultatet senast 8.7.2020
  • Mottagande av studieplats senast 15.7.2020 kl. 15.00
  • Rätten att köa till en reservplats upphör 31.7.2020 kl. 15.00