Tidtabell för ansökan 2019

Tilläggsansökan 1-15.7.2019

tillaggsansokan2019 06

 

 • JULI Tilläggsansökan pågår 1-15.7.2019. Ansökan sker via studieinfo.fi.
 • AUGUSTI Urvalsprov till Novias utbildningar anordnas under tiden 6-14.8 och teknikens nationella prov ordnas 12.8, för utbildningar som deltar i tilläggsansökan

Gemensam ansökan 20.3 - 3.4.2019 

MARS

 • 20.3.2019 - 3.4.2019 kl. 15.00. Ansökan till examensutbildningarna pågår (gemensam ansökan)


APRIL

 • Förhandsuppgiften till bildkonstnär (YH), formgivare (YH), musiker/musikpedagog (YH) och scenkonstpedagog laddas upp i ansökningsblanketten senast 10.4.2019 kl. 15.00.
 • Eventuella intyg- och betygskopior laddas upp i ansökningsblanketten. T.ex. sökande med en finländsk studentexamen avlagd före 1990, sökande med en utländsk examen eller en sökande enligt prövning. Kopiorna laddas upp i ansökningsblanketten senast 10.4.2019 kl. 15.00.
 • Sökande till byggmästarutbildningen bör ladda upp kopia av arbetsintyg över arbetserfarenhet inom byggbranschen som förvärvats efter 18 år fyllda senast 10.4.2019 kl.15.00. Kopiorna laddas upp i ansökningsblanketten.

 • Sökande som avlägger IB-examen detta år laddar upp en kopia av (vitsordsbedömningarna) Predicted Grades i ansökningsblanketten senast 10.4.2019 kl. 15.00.
 • Ansökan om specialarrangemang i samband med urvalsprovet inlämnas till antagningsservice@novia.fi senast 10.4.2019 kl. 15.00. Se närmare information här

Urvalsprov och deras tidtabell hittar du här >


JUNI

 • 28.6.2019 Antagningsresultaten publiceras
  Resultatet av antagningen publiceras i MinStudieinfo-tjänst och sökande får ett e-postmeddelande om resultatet.
 • Alla som har ansökt om studieplats vid Yrkeshögskolan Novia med studiestart hösten 2019 får besked om resultatet senast 28.6.2019 i MinStudieinfo.

  Resultaten publiceras genast då de är färdiga vilket betyder att sökande kan få information om att de blivit antagen redan tidigare.


JULI

 • 8.7.2019 kl. 15.00 Meddelandet om mottagande av studieplats ska vara registrerad i MinStudieinfo-tjänst eller vara Yrkeshögskolan Novia tillhanda senast 8.7 kl. 15.00
 • 31.7.2019 Rätten att köa kan utnyttjas fram till 31.7 kl. 15.00 av sökande som antagits senast 28.6.