Ville Peltonen, Socionom (YH)

Bakgrund ville peltonen

Jag är en 30 år ung kille från den blåsiga Hufvudstaden. Musik, resande, god mat (med vänner OBS!) och bänkidrott ligger mig nära hjärtat. Djupa och stimulerande diskussioner är något som jag finner vara livets salt.

Före socionomstudierna på vid Novia i Åbo jobbade jag på heltid som väktare i Huvudstadsregionen. Riktigt okej jobb för en ung karl som ville pröva sina vingar i arbetslivets vimmel. Väktararbetet fortsatte även under studieåren, under sommarpauserna.

Varför valde du att studera till socionom (YH)?

Under beväringstiden hade jag mycket tid att fundera på framtiden. Åbo verkade intressant och ett varierande arbete med olika klientgrupper var något som tilltalade mig. Jag tänkte mig säkerligen att det här kunde vara en bra utbildning med flera olika möjligheter inom branschen.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag som arbetscoach (työvalmentaja) inom substitutvården på Helsingfors Diakonissanstalt. Åren 2016-2019 medverkar jag i ett nationellt projekt som riktar sig för klienter inom substitutvården. Projektets syfte är att förstärka delaktigheten och samhörigheten samt att förbättra klienternas möjligheter att ta sig in i studie- och arbetslivet.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Utbildningen ger grundfärdigheterna för att kunna bygga på sin professionella identitet som socionom. Jag vet i stora drag vad jag ger in mig på efter att ha studerat på förhand. Arbetet upplever jag dock att jag lärt mig på fältet efter studierna.

Varför rekommenderar du utbildningen?

Bra examen med flera olika möjligheter. Ifall du kan tänka dig jobba med människor och bemöta samt konfrontera klienterna oberoende vad deras livssituation är, kan du ha valt rätt.

 

Här kan du läsa mer om utbildningen.