Tommi Ranta, Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap

Bakgrundtommi ranta2

Jag utexaminerades våren 2007 som ingenjör från VAMK. Sedan hösten 2006 har jag arbetat på Wapice i olika roller, bland annat med mjukvaruutveckling samt projektledning. Jag är bosatt med fru och tre barn i Karperö.

Varför valde du att studera till ingenjör, högre YH, teknologibaserat ledarskap?

Anledningen till att jag valde att studera vidare var en kombination av att kolleger valde att börja studera på högre YH-nivå samt en törst för att lära mig mera och utvecklas yrkesmässigt.

Vad är det bästa med utbildningen?

Att få reflektera med andra studerande på högre YH-utbildningen. Det gav möjligheten att jämföra hur olika ärenden sköts inom ledarskap och organisation samt gav mig ett bredare helhetsperspektiv.

Vad arbetar du med idag på Wapice?

I dag arbetar jag som Team Leader samt kundansvarig på Wapice, vilket innebär att jag arbetar med ledarskap på individnivå. Jag hjälper teamets medlemmar att utvecklas och gör mitt bästa för att stöda teamet. Som kundansvarig hanterar jag större helheter såsom projektportföljen samt kundbelåtenhet.

Vilken nytta har du av högre YH-utbildningen i ditt arbete?

Efter varje kurs på högre YH-utbildningen gjorde jag ett arbete där företaget var i fokus. Det fick mig att reflektera över hur saker görs i mitt företag. Jag har fått en bättre förståelse för hur företaget leds och vilka de bakomliggande faktorerna är.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Framtiden ser ljus ut med en arbetsgivare som möjliggör personlig utveckling. Wapice verkar inom en bransch som lever i konstant förändring och som förutsätter förnyelse både på individuell- samt organisationsnivå

 

Wapice Logo Slogan 2012