Thomas Mård, Ingenjör (YH), elektronik och Högre YH, teknologibaserat ledarskap

Bakgrund

Thomas Mård, hemma från Esse, Pedersöre. De som känner mig påstår jag är tokig i Saabar och att åka skidor. Före mina studier vid Novia studerade jag till IT montör vid Yrkesskolan Optima och startade även en liten servicefirma som jag har kvar idag.

thomas mard portratt 3

Varför valde du att studera till ingenjörsexamen i elektroteknik 2008 och 2015 Högre YH, teknologibaserat ledarskap?

Elektroteknik:
Jag har alltid varit intresserad av teknik och problemlösning. Valet föll på elektroteknik och med inriktning på elkraft pga. jag hade fått lite försmak för branschen från olika praktikplatser under studietiden på Optima. Hade heller inga svårigheter med matematik, som jag förstod var en stor del av utbildningen. Sedan såg att det var en bred bransch som det fanns väldigt varierande arbetsuppgifter inom.

Högre YH teknologibaserat ledarskap:
Efter några år i arbetslivet fick jag fler och fler ledaruppgifter på mig och kände att jag ville fördjupa min kunskap där. Arbetsgivaren förhöll sig positiv till utbildningen och jag sökte in.

Vad var det bästa med utbildningen?

Elektroteknik:
Att man inom denna bransch får en väldigt bred grund att stå på och arbetsmöjligheter finns det gott om. Har kontakt med flera studiekompisar och alla har jobb i dagens läge.

Högre YH, teknologibaserat ledarskap
Det absolut bästa med utbildningen var diskussionerna vi hade i klassen, yngsta var runt 30 år och äldsta 55 år, i en sådan grupp finns det väldigt stor erfarenhet och en stor tillgång. Man lärde sig se på helheter och hur man leder team. Tidigare kunde jag fastna på detaljer för att få allt perfekt men tänkte inte på den stora helheten.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag på ett större internationellt teknologiföretag som projekt chef/expert i interna projekt.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Det jag tog med mig, särskilt från teknologibaserat ledarskap är att leda team och få projekt att gå framåt.

Varför skulle du rekommendera utbildningen?

Överlag håller utbildningarna en väldigt hög internationell nivå och motsvarar arbetslivets behov i hög grad. Möjligheterna är oändliga, det är du själv som bestämmer din väg du vill gå. Har man ett brinnande intresse för teknik och problemlösning är detta utbildningen för dig!