Roger Bäck, Ingenjör (YH), produktionsekonomi

sverige roger backBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag arbetar idag som affärsområdeschef för ett transportföretag i Stockholm, som är inriktat på intermodala transportlösningar. Efter att jag tog min examen i produktionsekonomi från Novia våren 2003, så flyttade jag till Stockholm där jag fick arbete som säljare på ett telemarketingföretag. Det banade väg för min fortsatta karriär inom försäljning och jag har sedan dess haft olika roller inom teknisk försäljning och marknad, både nationellt och internationellt. Jag hade väl egentligen aldrig en tanke på att arbeta med försäljning, så det är rätt intressant att se hur yrkesvalet kan ta en annan vändning.

Vad är det bästa med ditt yrke

Det bästa med mitt yrke och min nuvarande roll är att jag får vara med och påverka företagets utveckling genom försäljning, strategiskt ledarskap och erbjuda våra kunder miljövänliga och hållbara transportupplägg. Det är väldigt fritt och varierande och jag känner att jag ständigt lär mig nya saker. Transportbranschen står inför en stor utmaning där omställning till mer hållbara transporter och digitalisering bara har börjat. Att få vara med på denna resa är riktigt intressant och lärorikt.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Även om jag idag arbetar med försäljning och ledarskap, vilket inte var min inriktning när jag studerade, så har produktionsekonomiutbildningen gett mig en oerhört bred plattform att stå på. Kombinationen av tekniska och ekonomiska ämnen gör att man får en bred bas, vilket i sin tur gör att man kan söka tjänster inom ett bredare område efter examen.

Vad saknar du mest från studietiden?

Mina studiekompisar, alla fester och evenemang som gjorde studielivet till en bra period i mitt liv. Jag vill verkligen lyfta fram vikten av att ta vara på denna tid, skapa nya kontakter och bygga upp ditt nätverk. Se till att ha roligt och inte bara satsa på studierna. Ett bra studieresultat kommer om man även trivs med det övriga. Jag vill citera en tidigare riktigt bra chef som hade ”Profit and fun” som ledord. Om man har profit, så kan man ha fun. Och har man fun, så kommer profit. Det behöver ibland inte vara svårare än så.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Jag trivs med mina nuvarande arbetsuppgifter och i min nuvarande roll. De kommande åren vill jag fortsätta utveckla företaget, våra medarbetare och våra transportlösningar. Jag vill att företaget ska fortsätta utvecklas till att vara en attraktiv arbetsplats där alla känner att de får vara med och påverka till företagets framgång. Som ledare är man ansvarig, att genom ett modernt ledarskap skapa en kultur där de anställda trivs. Detta görs bäst genom att lyssna och visa intresse för individen, synliggöra och uppmärksamma samt genom en tydlig kommunikation och målbild skapa en arbetsplats där alla känner sig passionerade och motiverade för deras uppdrag.