Rickhard Ekman, Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

Hej Rickhard! Vad skrev du ditt examensarbete om? rickhard ekman

Utnyttjande av BIM i mängd- och kostnadsberäkning i byggföretags egen bostadsproduktion (2013). Meningen var att kartlägga fördelar och nackdelar med BIM-baserad mängd- och kostnadsberäkning i modern beräkningsprocess och samtidigt svara på frågan huruvida dagens BIM-modeller är tillräckligt goda och vilka saker som ännu måste utvecklas för att kunna utnyttja BIM-modeller effektivare. Examensarbetet var samtidigt också ett beställningsarbete av Lemminkäinen Talo Oy.

Så här i efterhand, vad var det bästa med utbildningen?

Utbildningens kvalitet och mångsidighet. Utbildningen gav breda kunskaper i såväl traditionell som modern byggnadsteknik, och färdigheter i planering av konstruktioner i både trä, betong, stål och tegel. I studierna bekantade man sig i samhällsteknik samtidigt som man också fick goda kunskaper i byggnadsvård, byggnadsekonomi och projekthantering.

Vad har du gjort efter utbildningen?

Efter examen (våren 2013), fortsatte jag som kostnadsingenjör på Lemminkäinen Talo Oy. Till uppgifterna hörde budgetering av olika byggnadsprojekt samt utvecklande av BIM i beräkningsprocessen.

Vad arbetar du med idag?

Jag jobbar på YIT Rakennus Oy som beräkningsingenjör. Förutom som kostnadsspecialist, är utvecklande av BIM i byggnadsprocessen en viktig del av mitt dagliga arbete. Bästa med jobbet är att man är oftast inblandad i flera olika projekt samtidigt, ingen dag är den andra lik, och som ingenjör på ett av Finlands största byggbolag får man jobba med stora och krävande projekt.

Vad tror du att du gör om tio år?

Jag tror att om tio år ansvarar jag för allt större och svårare byggnadsprojekt gällande planering, projektering, kostnads- och miljöfrågor samt BIM i Finland men kanske även utomlands.

Automatisering/digitalisering av byggbranschen kommer att öka mycket i framtiden och det lönar sig att hänga med och visa starkt intresse inom detta område. För tillfället känns det att utvecklingen går framåt i rask takt , och därför är det också mycket svårt att föreställa sig hurdan byggbranschen är om tio år. Jag tror själv att det finns en konstant eller t.o.m. större efterfrågan av ingenjörer inom olika industrier också i framtiden trots digitalisering, men det är väldigt viktigt att kunna ändras och lära sig att göra saker på helt nya sätt.

Läs mera om utbildningen ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik