Isa Melander, Ingenjör (YH)

isa melanderIsa Melander, ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg

Om din bakgrund

Efter grundskolan började jag studera till Husbyggare vid Östra Nylands yrkesskola. Jag valde att göra en s.k. kombi-examen, genom att också samtidigt avlägga studentexamen. När jag avlagt dessa examina 2006, inledde jag ingenjörsutbildningen inom byggnadsteknik vid Yrkeshögskolan Novia med inriktning produktionsekonomi. Under studietiden i Novia hittade jag min nuvarande arbetsgivare, Ramboll Finland Oy, via ett samarbete mellan Novia och Ramboll, där jag började jobba vid sidan av studierna. Mitt lärdomsprov utförde jag också på uppdrag av Ramboll Finland Oy vilket man kan säga att förde mig in på den inriktning jag jobbar med idag, dvs. hållbart och ekologiskt byggande. Efter min examen 2010 jobbade jag ett år men kände sedan ett behov att bygga på min kunskap inom hållbart byggande och bestämde således att ta ett års studieledigt och åka till London för att avlägga en Master of Science examen vid University College London.

Jag återvände till arbetslivet med en MSc Built Environment: Environmental Design and Engineering, examen i oktober 2012.

Varför valde du denna bana, vad har det gett dej?

Jag har ända sedan liten varit intresserad av byggnadsbranschen och det kändes som ett naturligt val att inleda med en grundläggande yrkesexamen. Ingenjörsstudierna vid Novia hade jag nog redan då siktet på, eftersom jag ansåg att det skulle öppna flera möjligheter väl inne i arbetslivet, vilket det absolut gjorde. Att fortsätta studera utomlands kom i sin tur mera spontant och man kan kanske beskriva det som en lösning/kompromiss på min längtan att åka utomlands och behovet att bygga på min kunskap inom hållbart byggande.

Jag anser idag att detta var ett mycket bra val, eftersom min tid utomlands gav mig inte bara en examen utan även nya vänner, förbättrad engelska, en merit för arbetslivet samt en stärkt känsla av prestation.

Hur anser du att studierna förberett dej för arbetslivet?

Jag anser att mina studier har gett mig en bra teori- och sakkunskap som är lätt att tillämpa inom arbetslivet. Jag anser också att speciellt välja studieformer som inkluderat praktikperioder har varit till stor nytta, eftersom det är då som studerande får ett smakprov på vad en arbetsuppgift innebär i verkligheten och vilken kunskap man behöver för att klara dessa uppgifter. Under mina praktikperioder vid Novia valde jag därför att pröva på olika uppgifter och ansvarsområden för att hitta den rätta för mig.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som projektingenjör på konsult- och planeringsföretaget Ramboll Finland Oy. Mitt ansvarsområde är hållbart och ekologiskt byggande, vilket utgör arbetsuppgifter som t.ex. konsultering av ekologisk och hållbar planering av byggnader, koordinering av miljöcertifieringsprocessen för byggnader, livscykelanalyser samt utvecklingsarbeten.

Var ser du dig själv om fem år?

Jag hoppas att jag har fortsatt utvecklas och på så sätt erhållit en djup kunskap inom min bransch. En högre position inom företaget är även en ambition för framtiden.