Ninnie Schröder, Medianom (YH)

ninnie schroderBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag jobbar som fotograf med främst inriktning på att avbilda människor i olika sammanhang (exempelvis; bröllop, familj och företag) och med egna konstnärliga projekt. Jag fick tidigt ett intresse för fotografi vilket uppmuntrades hemma där det fanns både fotolabb och ett stort intresse för konst och kultur. Efter en estetisk utbildning på gymnasiet studerade jag två år på Sigtuna folkhögskola med inriktning på grunderna i fotografi. Efter de åren ville jag fördjupa mig ännu mer i fotografi som medium och då sökte jag till Yrkeshögskolan Novia och studerade där åren 2007–2011 till medianom, fotografering. Efter min examen år 2011 har jag arbetat som frilansfotograf i Sverige och haft olika fotouppdrag åt både privatpersoner och åt företag och museum. Har även haft egna utställningar på olika gallerier och nu senast på konsthallen Stallbacken Kultur i Edsvik.

Vad är det bästa med ditt yrke

Det bästa med att vara fotograf är friheten och möjligheten till omväxling inom yrket. Att kreativiteten och nyfikenheten är precis lika viktig som tekniken. Balansen mellan att jobba med uppdrag från andra och med egna konstprojekt passar mig. Dessutom finns det många möjligheter till intressanta samarbeten och möten med människor.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Mina studier har hjälpt mig i att hitta mitt sätt att arbeta på och att hitta mitt eget uttryck i bild. Utbildningen på Novia gav frihet och tid att prova på både olika tekniker och yrkesinriktningar inom fotografi. Men det viktigaste för mig var att jag lärde mig att arbeta självständigt och hitta problemlösningar när det behövdes. Det gav en bra grund att utgå från sen när jag startade eget företag.

Vad saknar du mest från studietiden?

Studiekamraterna och möjligheten till en nära diskussion och samtal kring bild. Att få en blandning av information och föreläsningar som är relevant i konstvärlden idag. Och att ha tiden att ägna sig helt och hållet åt ett projekt och få direkt feedback under processens gång. Nu får man söka upp allt detta själv men i skolvärlden finns allt det tillgänglig precis som all teknik och lokaler att vara och i.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Mina framtidsplaner är att fortsätta att utveckla mitt fotograferande och mitt företag. Ha fler utställningar och samarbeten med olika kreatörer och förhoppningsvis göra en fotobok av ett projekt som ligger mig nära hjärtat.