Mirjam Frants, Socionom (YH)

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag är utbildad psykolog och jobbar inom vuxenpsykiatrin i Nyköping, Sverige. Innan jag studerade till psykolog utbildade jag mig till socionom vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Som psykolog i vuxenpsykiatrin möter jag personer med olika former av psykisk ohälsa. Till mina arbetsuppgifter hör främst att göra utredningar och behandla psykisk ohälsa. 

Sverige Mirjam Frants

Vägen till att bli psykolog började med att jag läste kurser i psykologi i gymnasiet och blev intresserad av ämnet och av det sociala området i stort. Efter studenten studerade jag till socionom vid Novia, vilket stärkte mitt intresse av att jobba med människor. Under praktik som socionom kom jag i kontakt med psykologer och tyckte att deras arbetsuppgifter lät spännande. Jag ville lära mig mer om att utreda psykisk ohälsa och bedriva terapi, och därför sökte jag efter socionomexamen till psykologprogrammet vid Umeå universitet.


Vad är det bästa med ditt yrke

Det bästa med att jobba som psykolog är möjligheten till mångfacetterade människomöten och att med hjälp av sin kunskap och erfarenhet kunna bidra till ett ökat välmående. Det är både utmanande och stimulerande att jobba med något så komplext som personers psykiska hälsa.

Hur har dina studier påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

När jag studerade till socionom valde jag inriktningen barn, unga och familjearbete. Utgående från mitt intresse att arbeta med barn gjorde jag även min psykologpraktik inom elevhälsan. När jag fick möjlighet att bedriva terapi med vuxna väcktes ett intresse för den åldersgruppen. För att få mer erfarenhet av arbete med vuxna valde jag att söka mig till vuxenpsykiatrin efter avlagd psykologexamen.

Redan på psykologprogrammet hade jag nytta av socionomutbildningen. Jag hade en vana att skriva vetenskapliga texter, teoretisk kunskap inom det sociala området samt erfarenhet av olika klientgrupper från praktikperioder. Nu i mitt jobb som psykolog har jag nytta av båda examina.

Vad saknar du mest från studietiden?

Den flexibla tidtabellen! Att till exempel kunna gå och träna efter lunch och i stället studera lite längre på kvällen.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Just nu gör jag min praktiska tjänstgöring för psykologer, en obligatorisk tjänstgöring efter avlagd examen för att kunna ansöka om legitimation och bli legitimerad psykolog. Vart det tar vägen efter att jag har fått min legitimation får jag se. Jag kan tänka mig att jobba med både vuxna och barn i framtiden. Jag vill gärna jobba på en arbetsplats som ger mig möjlighet att både utreda och behandla. Jag hoppas att jag i framtiden även får möjlighet att specialisera mig inom något av psykologins delområden eller utbilda mig till psykoterapeut.