Mikaela Malmström, Sjukskötare (YH)

Mikaela Malmstrom6

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag heter Mikaela Malmström och är ursprungligen hemma från Kyrkslätt. Jag är utbildad sjukskötare vid Novia i Åbo. Jag tog examen år 2020 och har sedan dess jobbat på Åbo universitetscentralsjukhus. Först jobbade jag på intensivvårdsavdelningen för nyfödda och nu för tillfället jobbar jag på Åucs akuten (jouren). I korthet innebär mina arbetsuppgifter att bedöma vårdbehovet, undersöka och vårda akutsjuka människor. Genom att arbeta på akuten får man medverka inom ett stort mångprofessionellt team tillsammans med bland annat läkare, farmaceuter, akutvårdare, FinnHEMS, polisen, socialarbetare m.m.

Det föll sig ganska naturligt för mig att börja studera till sjukskötare. Mitt första steg in i branschen var år 2016 då jag började arbeta på hemvården i Kyrkslätt. Innan dess var jag intresserad av tandläkaryrket. Jag har alltid tänkt att till exempel kontorsarbete inte skulle vara någonting för mig, jag ville röra mig bland folk och hjälpa människor.

Vad är det bästa med ditt yrke

Sjukskötararbetet är brett, man har många valmöjligheter för att hitta sitt eget område. Dessutom finns det ett stort utrymme för att lära sig nya saker och att utveckla sig som vårdpersonal. Varje dag lär man sig någonting nytt.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Utbildningen vid Novia har gett mig grundfärdigheterna för att kunna bygga upp min egen professionella identitet som sjukskötare. Man övar mycket praktiskt under utbildningen, vilket gav en trygghet då man hade en baskunskap att ta med sig ut på fältet under praktiken.
Med hjälp av den mångsidiga praktikmöjligheter fick man en bred och mångsidig syn på yrket. Tack vare utbildningen hade jag möjligheten att knyta relationer till potentiella arbetsgivare runt om i landet. Jag praktiserade både på min nuvarande arbetsplats Åucs akuten samt på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, där jag började arbeta direkt efter min examen. Jag är otroligt tacksam över att jag hoppade in i den krävande miljön och hittade min plats inom yrket.
Jag önskar att alla studerande vågar utmana sig själv genom att söka till krävande praktikfält, vårdpersonal på dessa ställen har otroligt mycket kunskap och en massa information att dela med sig.

Vad saknar du mest från studietiden?

Mest saknar jag studielivet i Åbo, alla studiekompisar samt gemenskapen. Tack vare studierna och som föreningsaktiv, fick man fort vänner för livet samt vänner att dela sina upplevelser med. Som föreningsaktiv i en studerandeförening fick man lärorika erfarenheter. Man träffade massor med nya människor på evenemang runt omkring i Finland, man fick stöda och hjälpa nya studerande samt ge dem tips i sina nya studier.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Min framtidsplan som sjukskötare är att utvecklas, få mer kunskap och erfarenhet.