Marcus Gjäls, Skogsbruksingenjör (YH)

gjals3Jag är Marcus Gjäls från Närpes, intresserad av jordbruk,skogsbruk och jakt. 

Hur tänkte du då du skulle välja utbildning?

I högstadiet var jag ganska "råddig" och jag visste inte riktigt vad jag ville, men intresset för skogsbruk och maskiner drev mig till att börja studera vid Svenska Yrkesinstitutet (Yrkesakademin i Österbotten) där gick jag på skogsmaskinsförarlinjen.

För att få lite fler ben att stå på samt mer kunskaper inom branschen valde jag att ansöka om studieplats vid Novia i Raseborg, skogsbruksingenjör (YH).

Nu i efterhand anser jag att det bästa med utbildningen var friheten, man lärde sig bara man hade viljan att lära sig något så fungerar verkliga livet också.

Berätta lite om praktiken och ditt examensarbete!

På praktiken jobbade jag i huvudsak med granskning av drivnings- och förnyelseresultatarbeten, men också med arbetsledning och vägledning åt skogsarbetare. Jag fick också göra skogsbruksplaner och virkesförsäljningsuppdrag i samråd med skogsfackmän. Praktiskt skogsarbete dvs. röjningar och planteringar hade jag gott om erfarenhet från redan innan jag började studera på skogsbruksingenjörsutbildningen.

Mitt examensarbete gick ut på att undersöka hur förnyelser av torvmarker har utförts de senaste åren i Närpes, samt analysera skillnader mellan olika metoder. Jag anser att jag har haft nytta av examensarbetet i mitt dagliga jobb till stor del eftersom torvmarksförnyelser är ganska vanliga i samband med iståndsättningsdikningar.

Vad arbetar du med idag och vad tror du att du gör om 10 år?

Idag är jag skogsserviceförman på Otso skogstjänster med Malax-Nykarleby som verksamhetsområde. I huvudsak arbetar jag med skogsvägar, iståndsättningsdikningar och tjänster för väglag. Jag kan även utföra skogsförnyelser, röjningar, avverkningar, skogsbruksplaner samt virkesförsäljningsuppdrag enligt skogsägarens önskemål.

Jag har faktiskt ingen aning vad jag gör om 10 år, som livsnjutare tar man en vecka i taget.