Jonas Hedström, Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap

Bakgrundjonas hedstrom

Jag är 36 år och har jobbat vid min nuvarande arbetsplats, Logset Ab, i snart 16 år. De första fyra åren jobbade jag i produktion samtidigt som jag studerade till YH ingenjör inom maskin- och produktionsteknik med inriktning konstruktionsteknik. Efter YH ingenjörsexamen år 2006 har jag jobbat med produktutveckling.

Varför valde du att studera till ingenjör (högre yh), teknologibaserat ledarskap?

Jag valde att inleda studier i teknologibaserat ledarskap år 2013 för att jag ville utvecklas som ledare. Jag hade då sedan ett par år tillbaka verkat som projektledare i ett antal utvecklingsprojekt och samtidigt axlat ansvaret som förman för nyanställda i produktutvecklingsorganisationen. Jag upplevde att jag behövde ta del av ny kunskap och nya erfarenheter för att själv utvecklas i mitt vardagliga arbete.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen var att få ta del av andras erfarenheter från andra företag och verksamhetsbranscher. Samtliga deltagare i utbildningen befann sig i en liknande situation som en själv men hade fått med sig andra erfarenheter och insikter på vägen. Att samtidigt tas ur sin bekvämlighetszon och sina vardagliga rutiner som åren i arbetslivet fört med sig var också lärorikt, att på deltid återgå till ”studielivet” gav en nya perspektiv.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag som utvecklingschef med ansvar för ”hårdvaran” i företagets produkter. Arbetet omfattar förmansansvar för produktplanerare samt ledning av produktutvecklingsprojekt. Parallellt med detta har jag för tillfället ansvar för ett produktionsutvecklingsprojekt som innebär förmansansvar för företagets anställda vid svets- och monteringsavdelning.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Nyttan med utbildningen utöver nya erfarenheter och vidgade vyer är en bättre självkännedom och ökad förståelse för andras reaktioner i olika situationer, främst i samband med förändringar. En ökad kunskap i företagets ekonomi och nyckeltal har även varit användbart för en med teknisk bakgrund.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Mina framtidsplaner för tillfället omfattar inget dramatiskt, jag trivs med mina nuvarande arbetsuppgifter och vill fortsätta utvecklas i min roll i företaget samt givetvis fortsätta utveckla företagets produkter för att trygga företagets framtid som arbetsgivare.