John Emanuelsson, Musiker (YH), kyrkomusik

 

sverige John Emanuelsson

Jag heter John Emanuelsson och jag är diplomviolinist och kyrkomusiker. Min kyrkomusikerbana går via ett liv som orkester- och kammarmusiker som violinist. Jag har alltid varit intresserad av kyrkomusik så när jag fick ett vikariat som kantor bestämde jag mig för att även utbilda mig så jag sökte in på Yrkeshögskolan Novias kyrkomusikutbildning i Jakobstad.

Det bästa med mitt yrke är att jag får jobba med musik och människor och att jag har stor frihet att påverka mitt musikerskap. Mina studier har varit helt oumbärliga i mitt yrkesutövande och har format min identitet som kyrkomusiker.

Jag saknar min lärare och handledare och alla andra fina lärare jag hade under utbildningen samt studiemiljön i Jakobstad.

Jag är nu fast anställd som kyrkomusiker i Västerås pastorat i Sverige och ser min framtid här. Här har jag även startat en stråkkvartett, Mälardalskvartetten, så jag har nytta av alla delar i min musikerutbildning.