Jessica Ekström, Nursing, Ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik och Ingenjör (högre YH) Utbildning i teknologibaserat ledarskap

Ekstrom Jessica nyBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag inledde mina studier till sjuksköterska på Degree Programme in Nursing hösten 1998 och blev utexaminerad i december 2001. Visste redan då att sjukskötaryrket inte var min grej, utan jag hade bestämt mig för att bli byggnadsingenjör. År 2004 började jag mina studier i Vasa till byggnadsingenjör. Studerade på heltid och hade min son som då var 2,5 år varannan vecka. Blev utexaminerad ingenjör med inriktning byggnadsproduktion år 2008. Därefter hade jag en paus i studierna, och år 2014 fortsatte studier på Masternivå, teknologibaserat ledarskap och 2015 fick jag min högre YH examen. Har även därefter tagit del av kurser i infrabyggande via Öppna YH på Novia.

Vad är det bästa med ditt yrke

Ingen dag är den andra lik. Man får lära sig nya saker hela tiden.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

För mig kan jag väl säga att valet av yrke har påverkat mina studier. Jag har absolut haft nytta av mina studier, och ser fram emot att ta mera kurser i infrabyggande via Öppna YH.

Vad saknar du mest från studietiden?

Saknar nog mest att få höra på en bra föreläsning/föreläsare.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Kommuntekniken på Vasa stad har gjort en omorganisation, som trädde i kraft 1.1.2022. I och med det tillträdde jag som enhetschef för projektverksamheten. Att få ta del av en omorganisation, sitta på första parkett, vara med och utveckla något nytt är ett otroligt tillfälle. Jag har mycket att lära mig än med exempelvis personalärenden. Men, jag ser det som ett tillfälle att utvecklas och få lära mig nya saker. Framtiden väntar jag på med spänning.