Jari Aaltonen, Hortonom (YH), landskapsplanering

Olen Jari Aaltonen ja työskentelen viidettä vuotta maisema-arkkitehtinä Helsingissä, WSP Finland Oy:ssä.

Ennen valmistumistasi maisema-arkkitehdiksi opiskelit hortonomiksi.

Kuinka päädyit alalle?

Ennen opintojani puutarhojen ja maisemien parissa työskentelin kulttuurin alalla. Alan kova kilpailu oli yksi seikka, mikä sai minut suuntautumaan muualle.

Olen aina ollut kiinnostunut puutarhan hoidosta sekä puutarhojen estetiikasta. Opintojeni alussa olin vielä epävarma omasta soveltuvuudestani alalle, mutta parin vuoden mittainen puistopuutarhurin koulutus Espoon Överbyssä antoi hyvät näkymät sille, mitä laaja viherala voi tarjota. Puistopuutarhurin opintokokonaisuuteen kuuluivat mm. parin viikon mittaiset pihasuunnittelun ja kukkasidonnan kurssit, joissa molemmissa korostuivat kyky hahmottaa ja käsitellä kolmiulotteista tilaa. Opintokurssien kautta heräsi mielenkiintoni suunnittelutyötä ja AMK-opintoja kohtaan.

Millaisia työtehtäviä sinulla on ollut urasi aikana?

AMK-opintojen aikana työskentelin myyjänä viheralan tuotteiden parissa. Tuona aikana kaupan ala sekä asiakastyöskentely tulivat tutuksi. Maisema-arkkitehdin työssä työpöytäni kautta on kulkenut erilaisia projekteja. Laaja-alaisessa suunnittelutoimistossa kohdalleni on osunut mm. erilaisia rata- ja tiehankkeita, kasvillisuuden, rakenteiden ja maisema-arvojen inventointitöitä, yleis- ja rakennussuunnittelua, luonnostelua sekä puhtaaksi piirtämistä, kustannus- ja määrälaskelmien valmistelua, havainnekuvien tekoa, raporttitekstien kirjoittamista, raportin taiton suunnittelua/toteutusta, perehdytystä ja opetustyötä.

Mitä teet nyt parhaillaan?

Nykyisen päivätyöni ohella suoritan jatko-opintojani Aalto yliopistossa. Se on ollut monella tapaa palkitsevaa. Omassa tutkimustyössäni olen pystynyt yhdistämään aikaisemmat opintoni sekä työkokemukseni, eli kulttuurialan sekä maisema-arkkitehtuurin.

Mitä haluaisit sanoa hortonomin opintoja harkitsevalle?

Moneen muuhun alaan verrattuna viheralan työpaikat jakautuvat laajalle sektorille, jolta löytyy hyvin erilaisia toimenkuvia. Katsoessani viheralaa nykyisen toimenkuvani kautta, on mukava todeta, että maisema-arkkitehtien työllisyystilanne on maassamme tällä hetkellä erittäin hyvä.

Jos olet epävarma soveltuvuudestasi viheralalle, tee kuten minä! Aloita puutarhurin opinnoista, jotka antavat sinulle yleiskuvan alasta. Jos parin vuoden puutarhurin opintojen jälkeen koet yhä mielenkiintoa alaa kohtaan, hakeudu AMK-opintojen pariin. AMK-opintojen sekä muutaman karttuneen työkokemusvuoden jälkeen sinun on mahdollista suorittaa korkeampi AMK-tutkinto, joka tuottaa Bolognan prosessin mukaan saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja toimiin kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

AMK-opintojen jälkeen voit tietysti hakea myös yliopistoon tai korkeakouluun, esim. Aalto yliopistoon, josta valmistuu maisema-arkkitehtejä. AMK-opintojen jälkeiset opinnot; ylemmän AMK:n tai maisterintutkinnon, voit suorittaa myös ulkomailla, jolloin puuttuvat työkokemusvuodet eivät ole esteenä opintojen aloittamiselle. Omat AMK:n jälkeiset opintoni suoritin Saksassa sekä Sveitsissä englannin kielisessä koulutusohjelmassa.

Tämä saattaa kuulostaa kaukaiselta puheelta sinulle, joka vasta suunnittelet AMK-opintojen aloittamista. Tällä kaikella yritän kuitenkin kertoa sinulle, että AMK-opinnot voivat avata sinulle loputtoman määrän erilaisia mahdollisuuksia tulevaisuutesi suhteen, joihin lämpimästi kannustan ja rohkaisen sinua tarttumaan! Tänä päivänä on tarjolla hyvinkin varteenotettavia mahdollisuuksia erilaisia opintoja varten, eikä niiden toteuttaminen nykyaikana ole rahallisesti enää mahdotonta. Toki maailmasta löytyy myös yliopistoja sekä korkeakouluja, joiden lukukausimaksut ovat tähtitieteellisiä, jonka vuoksi ne myös ovat useimpien ulottumattomissa. Maailmalta löytyy myös erinomaisia, toinen toistaan mielenkiintoisempia ammattikorkeakouluja, korkeakouluja ja yliopistoja, joiden lukukausimaksut ovat hyvinkin inhimilliset ja verrattavissa suomalaisten koulujen lukukausimaksuihin.

Ylemmän AMK-tutkinnon tai maisterin opintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea jatko-opintopaikkaa mistä tahansa yliopistosta tai korkeakoulusta, Suomesta tai ulkomailta. Jatko-opinnot tähtäävät tohtorintutkintoon, joka on korkeimman yliopistollisen tutkinnon nimitys. Jatko-opinnot antavat mahdollisuuden yhdistää näennäisesti hyvinkin erilaisia asioita ja aloja viheralan koulutuksen kanssa. Tutkijan ura voi olla yksi varteenotettava vaihtoehto, sillä myös viherala tarvitsee uutta tutkimustietoa. Maisema-arkkitehtuurin tutkimuksen kentällä on tilaa uusille tutkijoille.

Erilaiset koulutuspolut rikastuttavat työelämää. Olen ylpeä siitä, että minulla on suomalainen puistopuutarhurin perustutkinto, sekä suunnitteluhortonomin AMK-tutkinto. Työelämä on osoittanut, kuinka merkittävää ja arvokasta on käytännön työn ja oman kehon kautta hankittu tieto. Käytännön tietotaito ei ole ristiriidassa teoreettisten opintojen kanssa, sillä jopa pitkään alalla työskennellyt tarvitsee teoriaa, johon voi tarpeen tullen palata.

Umpisuomenkielisenä sekä lukihäiriöisenä ajatus opintojen aloittamisesta ruotsinkielisessä oppilaitoksessa pelotti. Se tuntui isolta riskiltä, mutta se oli riski joka kannatti ottaa. Jälkeenpäin olen hieman harmitellut, että se riski olisi pitänyt uskaltaa ottaa huomattavasti aikaisemmin!