Jack Sandén, Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

Din bakgrundjack

Jag har gått i Vasa övningsskola och tog studenten våren 2006. Efter utförd militärtjänst började jag på en högskola, vilken efter 3,5 års studerande visade sig vara fel val för mig. Jag flyttade tillbaka till hemstaden Vasa och inledde ingenjörsstudier vid Novia. Min tidigare påbörjade högskoleutbildning var inom samma bransch och därför fick jag en del kurser till godo och blev således klar på 3 år. Jag har tidigare jobbat inom byggnadsbranschen, vilket jag trivts med. Därför valde jag att studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik. Att därtill få studera på eget modersmål var förstås ett stort plus, därför var Novia mitt självklara val.

Var har du gjort praktik?

Jag har gjort min praktik på ingenjörsbyrån Contria, var jag även efteråt fortsatte att jobba vid sidan av studierna.

Vad skrev du ditt examensarbete om?

Mitt examensarbete hette ”Importera, modifiera och uppdatera – Microsoft Excel tillämpning för manuell framtagning av lastfallskombinationer i Robot Structural Analysis”. Examensarbetet förde främst med sig en bättre inblick i hur en del av konstruktionsplaneringsbranschens program är uppbyggda och kan manipuleras mha. Visual Basic.

Vad var det bästa med utbildningen?

Till skillnad från min tidigare utbildning hade jag, efter att blivit färdig från Novia, en betydligt klarare uppfattning om min kompetensnivå. När jag tilldelades en ny uppgift på arbetet hade jag naturligtvis inte ett färdigt svar redo, men jag visste att jag redan hade verktygen och kunskapen att lösa det.

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar fortfarande på Contria, som konstruktör med titeln planerare. Jag sysslar främst med saneringsprojekt, asbestkarteringar och konditionsbesiktningar, men även elementplanering. Det är ett brett arbetsfält och jag trivs bra. Jag kunde inte hittat en mer optimal plats. Jag har jobbat på Contria på heltid sedan tagen examen och vid sidan av studierna innan dess. Jag fortbildar mig dessutom till ingenjör (högre YH) vid Novias utbildning teknologibaserat ledarskap.

Vad tror du att du gör om tio år?

Jag tänkte studera vidare vid sidan av jobbet och skaffa en magisterexamen inom byggnadsteknik. Förhoppningsvis är jag diplomingenjör om tio år och har avancerat till högre position med större ansvarsområde.