Iiro Vainikainen, ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

Iiro VainokainenBerätta om din bakgrund 

Jag är hemma från Reso och jag kommer från en helt finskspråkig familj. Jag har alltid varit intresserad av vitt skilda saker, såsom kartor, flaggor, geografi, tåg, flygplan och byggnader. Efter gymnasiet våren 2012 var jag inte alls säker på vad jag ville göra och sökte till flera universitet inom olika branscher, eftersom det var flera saker som jag tänkte att skulle vara kul att göra.

Berätta lite om dina studier vid Novia

Studierna vid Novia var inte speciellt problematiska som finskspråkig. De första månaderna krävde lite mer koncentration än vanligt, men vid campus Raseborg kom man snabbt in i den svenskspråkiga miljön.  

Mitt bästa minne från studierna var mitt utbyte till Hochschule Bremen i Tyskland. Det var en viktig del av studierna eftersom det var då jag märkte att jag var mer intresserad av infrastruktur än byggnadsplanering.

Något som var bra med Novia, var att det var enkelt att organisera mina studier så att jag utexaminerades enligt  normtid, även fast jag hade varit borta tre perioder och gjort kurser inom en annan inriktning som inte fanns i Raseborg och varit på utbyte.

Praktik

Två somrar praktiserade jag vid NCC Bostadsproduktion. Första sommaren var jag på en husbyggarbetsplats i Kyrkslätt och andra sommaren vid ett parkeringsgarage i Vanda. Tredje sommaren skaffade jag mig den första kontakten till byrålivet då jag arbetade som kommunalteknisk planerare vid Ramboll Finland.

De två somrarna på en  byggarbetsplats var en viktig del av min karriär, då jag innan dess aldrig hade varit på en byggarbetsplats. Det är viktigt att veta hur arbetet  går till i praktiken, även om man sitter vid skrivbordet.

Berätta om ditt examensarbete

Mitt examensarbete hade rubriken Olika bestämmelser för järnvägsinfrastruktur i Europa och deras påverkan i gränsövergångstrafik, och jag skrev mitt examensarbete på finska. Att jag kunde skriva examensarbetet om något som jag var speciellt intresserad  av var viktigt, det gjorde skrivprocessen lättare. Ett par år senare fick jag också fungera som expertkonsult för YLE gällande en järnvägstrafiknyhet, då en reporter hade hittat mitt examensarbete via Theseus.

Vad gör du idag?

Efter Novia fortsatte jag att studera vid Aaltos magisterprogram i markanvändningsplanering och trafikteknik, med specialisering inom trafikteknik. Jag utexaminerades som diplomingenjör 2019.

Jag arbetar idag som trafikplanerare på Sitowise, där jag arbetat över tre år. Före det jobbade jag på Ramboll 1,5 år som kommunalteknisk planerare. Under mina tre år på Sitowise har jag gjort planer för allt som handlar om trafik: från hamn- till flygplatsplanering och från gatu- till spårvägsplanering. Jag planerar att specialisera mig inom spårvägsplanering och -trafik inom de kommande åren, så att jag kan vara den man frågar i framtiden hur man gör då man vill bygga nya spårvagnslinjer i Finland, och kanske också utomlands.

Hur har du haft nytta av utbildningen vid Novia?

YH-examen var hård valuta på arbetsmarknaden. Inom byggnadsbranschen är det sist och slutligen inte så stor skillnad vilken nisch man studerat inom, utan det handlar mer om viljan att lära sig mera. Därför har jag stor nytta av byggnadsingenjörsutbildningen, även om jag nuförtiden jobbar med infrastrukturplanering. En ingenjör är alltid en ingenjör!

En YH-examen är ett bra mellansteg på väg mot Masterexamen, en ingenjör har andra kunskaper än till exempel en teknologie kandidat, och på många sätt en mer praktisk syn på branschen som kan vara en stor nytta i arbetslivet.

Som finskspråkig har jag lärt mig svenska. Även fyra år senare "tillbaka" i ett helt finskspråkigt område kan jag tala svenska utan problem, och det har jag stor nytta av.