Eva Wuite, Hortonom (YH)

Eva WuiteEva Wuite, Hortonom (YH), landskapsplanering, Raseborg


Bakgrund

Jag är hälften holländare, och i Holland studerande jag till magister i tyska. Därefter arbetade jag med marknadsföring av konsumentvaror i 15 år, såväl nationellt som internationellt. Mina jobb har alltid haft ett inslag av design, exempelvis arbetade jag hos Marimekko.

Småningom kände jag att jag ville göra något nytt, och eget. Till mina största intressen hörde trädgården och växter, och därifrån började tankarna på ett branschbyte växa fram. Jag värdesätter att ha en rejäl utbilning inom branschen, och därför valde jag att studera till hortonom i dåvarande Yrkeshögskolan Sydväst. Det var mer planeringen jag var ute efter att lära mig, framom praktiskt trädgårdsarbete. Under studierna arbetade jag i ett garden center och med att planera bekantas trädgårdar. Sedan blev jag anställd vid tv-programmet Huvila&Huussi. Nu arbetar jag redan 7 år med tv- programmet på sommaren och med mitt egna företag resten av året.

Vad gör du nu?

Jag har mitt eget företag. Inom det egna företaget planerar jag i huvudsak trädgårdar eller andra större områden för privatpersoner och företag. Mitt arbetsområde sträcker sig över hela Finland, från Levi till Åland.

Förutom planeringsarbetet erbjuder jag också konsulttjänster inom branding och produktutveckling och håller föreläsningar inom grönbranchen och marknadsföring. Jag anställer gärna praktikanter från Novias hortonomutbildning. Det är viktigt att motivera unga och att unga lär sig att ta ansvar och därmed också få den belöning de förtjänar.

Vad är det som gör branschen så intressant, vad motiverar dig?


"It's never a dull moment". Branchen utvecklar sig hela tiden, varje dag lär man sig nånting nytt. Jag njuter av att arbeta med starka element som natur, design och människor. De ger mycket positiv energi, då orkar man. Jag har också förmånen att arbeta hemifrån och vara min egen. Jag är fri.

Hur anser du att studierna förberett dig för arbetslivet?

Jag anser att utbildning inom branschen är väldigt viktig, och man ska slutföra sin utbildning. Man behöver sin titel. Jag är glad över att det under mina studier fanns så många yrkesinriktade kurser, som man direkt ser relevansen av i yrkeslivet, och inte så många allmänna kurser. I synnerhet är jag glad över den starka växtkännedomen som fanns bland lärarna. Å andra sidan, detta är en väldigt bred bransch, och man lär sig inte allt under fyra år. Man får en bas, som man sedan specialiserar under yrkeslivet. Detta kräver förstås att man själv är aktiv. Jag är glad över att utbildningen hade ganska små studerandegrupper, det gjorde utbildningen mer flexibel och skräddarsydd.

Var ser du dig själv om fem år?

Om fem år hoppas jag att jag gör samma sak som nu.