Eva-Sofia Sjöblom, Socionom (YH)

Eva Sofia SjoblomBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag har under tidigare år arbetat inom vården i varierande arbetsuppgifter och speciellt under moderskapsledigheten fick jag iver att studera till socionom. Jag har alltid haft ett intresse att få hjälpa människor, barn och familjer. Jag tog under studietiden ett stort intresse av barnskyddet och familjearbete, vilket ledde till att jag sökte mig till sådant arbete efter examinationen. Jag arbetar nu som familjehandledare på socialenheten i Pemar. Före detta arbeta jag under SOS-Barnbyar som familjepartner inom förebyggande familjearbete.

Vad är det bästa med ditt yrke

Jag har en väldigt bred arbetsbeskrivning i nuvarande arbete och gör nästan allt som kan göras på socialenheten, förutom beslutsfattande. Ja gillar utmaningen och speciellt möjligheten att ständigt lära sig nytt. Min arbetsplats är positivt inställd gällande tilläggs skolningar så skolar mig nu till skilsmässa handledare för barnfamiljer.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Jag har haft möjligheten att påbörja socionomarbetet redan under studietiden och avklarade sista terminens uppgifter och praktik på min arbetsplats. Det var mycket givande att få så att säga växa in i sin profession via arbetet. Hela studietiden har påverkat mitt val av yrke utifrån vad som intresserade mig mest. Före utbildningen hade jag ingen aning om vad jag konkret vill jobba med men tanken växte under studietiden.

Vad saknar du mest från studietiden?

Lärarna, klasskompisar och helt enkelt studier! Jag har enbart bra erfarenheter av studietiden på Novia i Åbo och därför planerar jag att snart söka mig tillbaka för att studera högre YH inom socionomutbildningen.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Till mina planer hör att nu få så mycket erfarenhet som möjligt inom barnskyddet och att få påbörja högre YH studier. Jag ser mig själv i framtiden göra projektarbete inom förebyggande socialt arbete.