Erik Sjöblom, Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

Bakgrunderik sjoblom

Jag är ursprungligen hemma från Karis, där jag även tog studentexamen. Nu har jag bott i Vasa i över tio år och stortrivs. 

Under somrarna har jag sedan gymnasiet arbetat på olika byggföretag med varierande timmermansuppgifter samt med rappning av fasader. Efter att jag avlagt min ingenjörsexamen fick jag fast anställning på arbetsplatsen där jag sommararbetat under min studietid i Vasa. Efter en tid bytte jag arbetsplats och fick mera ingenjörsbetonade uppgifter på Citec. Den fyra år långa tiden på Citec var både intressant och lärorik. Som byggnadsingenjör, och speciellt som nybliven sådan, lär man sig mycket nytt hela tiden. Lärdomar tror jag, och hoppas jag, kommer att komma genom hela yrkeskarriären.
Att fortsätta ta till sig lärdomar håller en aktiv inom branschen.

Varför valde du att studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik?

För mig var valet väldigt enkelt. Jag visste redan långt före gymnasiet vad jag ville studera efteråt. Gymnasiet var för mig bara ett nödvändigt steg på vägen för att få den examen jag var ute efter. En ingenjörsexamen inom byggnadssektorn, i mitt fall byggnadsplanering, kändes som en tillräcklig bred utbildning för att den skulle kunna användas som grund för en mängd olika arbeten som kunde vara intressanta. Området kombinerar på ett intressant sätt teknik, ekonomi, teori samt maskiner och tekniska framsteg. Efter examen kan man välja att fortsätta studera, bli företagare inom en mängd olika branscher eller arbeta som arbetsledare, timmerman eller planerare inom byggsektorn. Man kan även slå sig in på disponentbanan och bli teknisk disponent eller också fastighetsförmedlare.

Då jag är svenskspråkig var egentligen det enda valet om jag skulle studera vid Novia i Raseborg eller Vasa. Ekenäs kändes lite för bekant och lite för nära hemmet. Därför föll valet helt enkelt på Vasa.

Vad var det bästa med utbildningen?

Bredden på utbildningen. Jag lärde mig lite om mycket och fick på så vis en inblick i många olika karriärmöjligheter. Dessutom var, och är fortfarande, gemenskapen bland de studerande på samma klass något som jag ännu idag värdesätter högt.

Vad jobbar du med idag?

Idag arbetar jag som konstruktions- och arkitektplanerare på Polyplan i Vasa. Företaget är en mindre planeringsbyrå med mycket varierande projekt, vilket passar mig utmärkt. Vid sidan om det har jag även ett eget företag som utför mindre planeringsuppgifter för främst privatpersoner.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Jag lärde mig delvis var jag kan hitta svar på problem som dyker upp i det dagliga arbetet. Dessutom använder jag mig med jämna mellanrum av anteckningarna från studietiden. Även kontaktnätet som rätt automatiskt blir uppbyggt under studietiden underlättar och förgyller många gånger vardagen. Under studietiden lärde jag mig även grunderna i en del av de program som används inom byggsektorn.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Under några år drömde jag om ett eget byggföretag. Jag trivs ändå så bra idag med mitt nuvarande jobb och dessutom är nog planering mera min grej, så den tanken är mer eller mindre ute ur bilden. Att vara delägare i en planeringsbyrå är ändå en tanke jag har i bakhuvudet. Vem vet, kanske den realiseras någon gång längre fram i tiden. Det är ändå ett rätt stort steg mellan att vara ägare och anställd och inte är jag riktigt säker på att det är den ideala lösningen för mig.

 Läs mer om utbildningen här >