Emma Vesterlund, Socionom YH

Sverige emma Vesterlund2Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Mitt namn är Emma och jag är utbildad socionom med barnträdgårdslärarbehörighet, som det hette när jag studerade. Redan i tidig ålder så visste jag att jag var intresserad av att jobba med barn på något sätt. Jag vikarierade under min tid på gymnasiet på olika daghem och fastnade för möjligheten till att bidra till utveckling och utbildning hos barn. När jag tog studenten så var jag ändå helt säker på att det var ett mellanår jag ville ha. Men under sommaren efter studenten så ändrades mitt intresse och jag ville börja studera. På mitt dåvarande sommarjobb så var det en kollega som tipsade om socionomutbildningen, vilken jag inte hade hört om innan. Jag visste genast att det var detta jag ville studera. Tyvärr så fanns det då inte längre möjlighet att söka in till utbildningen och jag behövde ta en annan väg. Jag kontaktade Öppna YH för att se om de kunde hjälpa mig. Tack vare dem och en studiehandledare så fick jag studera hela mitt första år som heltidsstuderande vid utbildningen till socionom via Öppna YH och kunde söka in följande år. Jag kom då in och fortsatte mina studier precis där jag slutade och kunde ta examen tillsammans med mina klasskompisar som jag studerat med från första dag.
Sedan jag tog min examen har jag jobbat i Finland som barnskötare, barnträdgårdslärare samt förskollärare och nu senaste åren även i Sverige som förskollärare samt rektor för förskolan. Att vara utbildad socionom innebär en hel del valmöjligheter, vilket också syns på min arbetserfarenhet. Som socionom har du möjligheten att jobba på så många olika sätt så det är väldigt enkelt att hitta rätt för just dig.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med mitt yrke är den sociala kontakten. Att du alla dagar har möjlighet till ett socialt samspel med både vuxna och barn. Att du har möjligheten till att vara med och forma framtidens befolkning och deras synsätt på samhället. Man även valmöjligheten som du har som socionom att byta inriktning och arbetsuppgifter vart eftersom du inte trivs eller söker utveckling.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Under mina studier så utvecklade jag ett stort intresse för en ledande roll. Jag märkte ganska tidigt att jag drogs mycket till ledarskapet och dess innehåll. Tack vare de ledarskapsstudier som vi hade samt att vi utförde ledarskapspraktik hjälpte mig mycket i valet av yrke. Detta har lett till att jag idag eftersträvar arbetspositioner med en ledande roll. Det är flera gånger under mitt arbetsliv som jag har gått tillbaka till mina studieanteckningar för att friska upp minnet, till exempel gällande ledarskapet.

Vad saknar du mest från studietiden?

Det jag saknar mest från studietiden är gemenskapen som man har tillsammans med sina klasskamrater och andra studeranden. Jag kan även sakna möjligheten till att konsultera och diskutera andra sakkunniga i olika frågor. När man kommer ut i arbetslivet så försvinner lite den där möjligheten till att reflektera och utvärdera något tillsammans med någon annan, speciellt när du har en ledande roll på ett daghem där du oftast jobbar ensam.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Inom en snar framtid så kommer jag att flytta hem till Finland för att påbörja ett nytt kapitel i mitt liv. Jag kommer att börja jobba som daghemsföreståndare i min hemkommun, vilket är ännu en ny position som jag inte har haft innan. Jag är en väldigt driven person som gillar utveckling, både hos barn men även hos mig själv. Därför söker jag alltid efter sätt att utveckla mig själv, om det så är genom studier eller genom nya arbetspositioner.