Eeva Karihaara, Sjökapten (YH)

Möjligheter till havs och på land eeva karihaara

Eeva Karihaara, som utexaminerades till sjökapten från Yrkeshögskolan Novia år 2010, har byggt upp en egen karriärstig inom sjöfarten.

Vad arbetar du med idag?

- Jag har jobbat på sjön både i manskapet och som däcksbefäl, på HR-avdelningen för rederiet Bore, på Trafiksäkerhetsverket som inspektör och nu har jag nyligen börjat jobba som personalchef på VG Shipping.
Karihaara vill lyfta fram att det finns många olika arbetsmöjligheter med en sjöfartsutbildning, både till sjöss och på land.
- Man kan segla världen runt om man vill och vara månader till sjöss. Men det finns också vanliga kontorsjobb där man jobbar från åtta till fyra, om man hellre vill ha den livsstilen.
Karihaaras gamla studiekompisar från Yrkeshögskolan Novia, Aboa Mare arbetar idag med allt från däcksbefäl, i hamnar, för Trafiksäkerhetsverket eller inom diverse positioner i olika rederier.
Karihaara lyfter fram vikten av hårt arbete och engagemang.
- Självklart kan man inte jobba som kapten direkt utan måste arbeta sig upp och lära sig under arbetets gång. Om man är samvetsgrann och gör väl ifrån sig har man alla möjligheter att avancera i karriären.
Hon tycker dock att utbildningen uppbyggd så att man når de olika nivåerna naturligt, och man har redan i början av studierna en översikt över strukturen.

Något för alla!

Karihaara påpekar att det lönar sig att ta väl vara på de erfarenheter och de praktikmöjligheter studierna erbjuder.
- Alla är inte lämpade för alla jobb på sjön, men det finns något för envar. Mitt råd är att testa på så mycket som möjligt och försöka jobba på många olika fartyg för att hitta det man själv trivs bäst med, tipsar Claus Pratsch.

Text: Michaela von Hellens
Foto: Erik Saanila

Här kan du läsa mer om utbildningen.