Daniel Björndahl, Socionom (YH)

Bakgrund daniel bjorndahl

Mitt namn är Daniel Björndahl. Jag kommer ursprungligen från Petalax men är bosatt i Vasa. Under högstadie- och gymnasietiden extraknäckte jag som vaktmästare. Jag blev student år 2009 och sedan fullgjorde jag min militärtjänstgöring. Där efter byggde jag båtar en kort period. Under studietiden hade jag många olika inhopp, bland annat på daghem, på internat och på en barnskyddsenhet. Jag var också aktiv i studielivet med bland annat Noviums, N.U.D. rf och Liberala Studerande. Straxt efter jag avslutade mina studier på Yrkeshögskolan Novia så arbetade jag inom administrationen på en hälsovårdscentral och på en barnskyddsenhet. Min studieiver fortsatte och jag studerar ännu idag vidare vid Helsingfors Universitet.

Varför valde du att studera till socionom (YH)?

Under gymnasietiden fann jag ett intresse för bland annat historia, samhällslära, filosofi, hälsolära och psykologi. När man sammanför dessa ämnen så får man den sociala vetenskapsgenren, vilket gjorde socionom (YH) till ett naturligt val för fortsatta studier. Givetvis har det alltid funnits en stark vilja att förstå och hjälpa olika människor i utsatta positioner men det var först när jag introducerades till denna utbildning som jag kunde lägga fingret på vad jag mer specifikt ville göra.

Vad var det bästa med utbildningen?

Praktikperioderna är guld värda eftersom man lättare får foten in på arbetsmarknaden samtidigt som man får en arbetsbild där teori möter praktik. Dessutom hade vi underbara lärare som det var lätt att diskutera och samarbeta med. Hur nördigt det än må låta så var mina favoritkurser socialpedagogik och alla former av förvaltning.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag som ansvarig kurator i en kommun i Österbotten samtidigt som jag studerar socialt arbete på heltid vid Helsingfors Universitet. Jag jobbar huvudsakligen med ungdomar i högstadiet och andra stadiet men även med yngre barn. Jag håller just nu på och skriver min pro gradu avhandling om unga män, maskulinitet och hjälpsökande.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Som kurator fungerar man som en spindel i nätet och därför behövs god kännedom om olika människor, i olika livssituationer, i olika behov av olika typer av hjälp och stödinsatser. Också olika former av samtalsstöd med eleven och ett terapeutiskt förhållningssätt är väsentligt. Yrkeshögskolan Novia gav mig goda grunder till allt detta vilket jag sedan fördjupade mig i.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag har många alternativ för framtiden. Allt från att doktorera, studera pedagogik eller psykoterapi. Men först måste jag slutföra mina studier. Livet handlar om att leva och njuta i nuet och just nu är livet härligt, men man ska alltid ha en plan. Inget av detta skulle ha varit möjligt om jag inte skulle börjat studera på Yrkeshögskolan Novia.

 

Läs mer om utbildningen.