Cindy Zhang-Lassfolk, Socionom (YH)

Min bakgrund är att jag har vuxit upp i Kina och som vuxen flyttat till Finland för att studera. Jag har avlagt kandidatexamen i småbarnspedagogik vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Mitt nuvarande yrke och vägen dit cindy lassfolk

Mina studier har direkt avgjort mitt nuvarande yrke. Jag arbetar nu som lärare inom småbarnspedagogik i Åbo stad. Eftersom jag tycker om Åbo som stad passar det väldigt bra att jag också har mitt arbete här. Det är intressant att nu i praktiken använda de kunskaper jag fick under min studietid vid Novia.

Det bästa med mitt yrke

Det bästa är nog att jag får arbeta med det jag tycker om. Jag tycker om barn och att arbeta med barn. Det är ett yrke som ger mig möjlighet att utnyttja och utveckla mina starka sidor, såsom tålamod, empati, kreativitet, beslutsförmåga och samarbetsförmåga. Jag har möjlighet att gör något som är mycket viktigt, nämligen att hjälpa barn att utvecklas redan i unga år. Jag känner stolthet för att kunna ha så viktiga uppgifter. Det är inte alltid lätt. Tvärtom är det ganska krävande om man verkligen vill stödja barnen att komma in på rätta spår.

Nyttan av mina studier

Min utbildning har påverkat både yrkesvalet och min förmåga att sköta mitt arbete. För det första gav examen mig behörighet och möjlighet att välja det yrke jag önskat gå in för. Nyttan av studierna är mycket tydlig. Det är tryggt att ha goda grundkunskaper om till exempel ledarskap och social interaktionsförmåga med både barnen och kollegerna. En del didaktikteori för småbarnspedagogik saknar man.

Vad saknar jag från studietiden?

I och med att jag fortsatt mina studier i Åbo Akademi är jag fortfarande i studielivet. Ändå saknar jag fysisk kontakt med mina studiekamrater både från Novia och i nuvarande studier. Hela studiemiljön upplever jag ändå som mycket viktig och stimulerande. En fördel i mina studier har varit att kunna arbeta och samtidigt studera på distans.

Mina framtidsplaner

Planen för den närmaste tiden studier är att bli klar med slutarbetet inom pedagogik under år 2022. Därefter tänker jag slutföra magistersexamen i samhällsanalys inom 2–3 år och därmed nå målet att klara av att bli dubbelmagister.

I fråga om arbetet har jag som mål att först lära mig göra ett riktigt bra jobb både med barnen och i samarbetet med mina kolleger. På hösten 2022 kommer jag att övergå till en ordinarie tjänst inom småbarnpedagogik.

Karriärplanerna går ut på att använda mitt kunnande för att befrämja kontakterna mellan Finland och Kina, ev. Åbo stad och Kina. Jag önskar bidra med att finna metoder att utveckla småbarnspedagogik i Finland och med mitt hemland i Kina. Det är min önskan att få delta i JoLii konferenser varje år vid Sino-Finnish Joint Learning Innovation Institute. Detta ger mig möjlighet att kontinuerligt hålla mig up to date med den senaste finländska och kinesiska forskningen inom pedagogiken.

När jag är klar med mina studier vill jag gärna inleda någon typ av affärsverksamhet. Det kan bli frågan om en egen butik med varor som anknyter till kinesisk kultur. Bland annat har jag tänkt på kläder, konst, musik och naturprodukter.

Jag har kommit så här långt tack vare ett decennium av utbildning i Finland, särskilt EFÖ, Novia och Åbo Akademi. Alla de vänner jag lärt känna har också ökat mina kunskaper och möjligheter att komma vidare. Det har inte varit lätt, men framstegen har skett steg för steg trots många svårigheter. Jag har ännu en lång men positiv väg framför mig. Med kärlek och mod, tro och hopp, gör jag som min vän en gång sade till mig.” Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you (Saint Augustine). Min framtid känns verkligen ljus.