Camilla Granholm, Ingenjör (YH), produktionsekonomi

CamillaBerätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

För tillfället arbetar jag som Project Document Controller för en projektavdelning vars ansvarsområde är existerande installationers uppgraderingar. Mitt arbetsområde är väldigt brett och beroende på uppgraderingens karaktär kan arbetet vara en aning utmanande. Min kunskap ligger förutom inom dokumentationshantering, även inom produktinformationshantering och tack vare mina tidigare arbetsuppgifter har jag en ganska djup kännedom om hur produkterna är uppbyggda i företagets databas. Därmed har min arbetsuppgift även inofficiellt blivit att bidra projektavdelningen med kunskap när så efterfrågas. I mitt nuvarande arbete är koordinering och styrning av dokument en stor del av min vardag, men senaste åren har jag även hoppat på diverse utvecklingsarbete. I det stora hela så motsvarar kanske inte min titel helt det jag arbetar med.
Jag tog examen vid produktionsekonomi år 2014 och fortsatte efter det med magisterstudier inom samma område på Vasa Universitet varifrån jag fick min examen 2017. Sedan år 2013 har jag arbetat med dokumentation och produktinformation vid ett globalt företag i Vasa. Mitt första arbete var väldigt detalj fokuserat men har gett mig otroligt mycket förståelse för en del av företagets produkter och den förståelsen hjälper mig dagligen i mitt arbete.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Jag har väldigt fria tyglar i min nuvarande position och får till stor del själv påverka min dag och det jag jobbar med. Tempot varierar även mycket beroende på antalet pågående projekt och det håller intresset vid liv. Med tanke på utbildningen inom produktionsekonomi finns det en hel del områden man kan arbeta inom och det gör att man har många valmöjligheter, vilket känns tryggt.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Mina studier påverkade vart jag sökte mig för sommararbete. Blygsamheten i det tekniska kunnandet gjorde att jag sökte mig till mer stödande funktioner, men det har jag trivts bra med. Det har även gett mig en bra grund att stå på för att kunna stödja projektteamen jag arbetar med.
Jag har haft nytta av mina studier och det ger en överliggande förståelse över hur saker och ting fungerar. Utbildningen har gett en grund, men arbetserfarenheten har fördjupat kunskapen ytterligare inom vissa områden.

Vad saknar du mest från studietiden?

Jag kommer att få höra om det här, men matematiken och att hålla huvudet på skaft. Gemenskapen inom Novia (lärarkåren och studiekompisarna) speciellt inom produktionsekonomi och maskinteknik. Det är någonting unikt man varit med om som jag uppskattar väldigt mycket.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

För tillfället håller jag ständigt ögonen öppna för nya utmaningar, men trivs ändå med det jag arbetar med. Jag aspirerar inte på att få en hög position, utan arbetar hellre inom expertfunktioner. Arbetet bör vara flexibelt för att intresset ska upprätthållas och så att arbetet inte känns tråkigt.