Andreas Bärdén, Ingenjör (YH), produktionsekonomi

Bakgrund och yrkesväg

Jag blev utexaminerad 2012 och har sedan dess jobbat inom finansbranschen i Stockholm. Valet av bransch kan verka aningen udda, med tanke på min tekniska utbildning produktionsekonomi, men mitt privata intresse för kapitalmarknaden lockade mig till branschen som fortfarande håller mig trollbunden. 

Sveriga Andreas barden 1

Min första tjänst efter studierna var på investmentbanken SEB Enskilda, en investeringsdivision inom den svenska storbanken SEB. Vilket innebar en flytt från Vasa till Stockholm. Nu, 10 år senare, jobbar jag som Produkt- och erbjudandeägare på Länsförsäkringar.

Mitt arbete går ut på att ta fram nya produkter inom området för pension- och kapitalförsäkring, vilket innebär mycket analysarbete i praktiken. Analys av marknaden, kundbeteende, kostnad, intäkt och så vidare. I slutändan skapas en produkt med syftet att ge bra avkastning och hållbar pension till våra kunder.

Det bästa med yrket

Det bästa med mitt yrke är att branschen är i ständig utveckling och förändring. Det gäller att alltid vara på tå, lätt framåtlutad och redo att sig an nya trender, regelverk och marknader. Snabbast till marknaden vinner. Allt är mätbart och allting mäts. Varje månad följer vi vem som växer mest, säljer mest och avkastar mest. Det är ständig kamp om kunderna och jag älskar atmosfären det innebär. Vidare är det för mig personligen en stor bonus att få jobba med min hobby, kapitalmarknaden.

 

Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Vid en första anblick kanske min tekniska utbildningsbakgrund verkar udda med tanke på val av bransch, men faktum är att ingenjörer är högt eftertraktade inom finansbranschen. Så länge jag har arbetat inom branschen har den mest eftertraktade kunskapen/erfarenheten varit IT-relaterad och så är det fortfarande. I åtminstone 10 år, men sannolikt längre, har banker och försäkringsbolag konstant varit på jakt efter personer som kan koda och samtidigt har förståelse för finansbranschen.

Jag har haft stor nytta av min ingenjörsutbildning inom mitt yrke. Jag vågar inte säga att jag jobbar med avancerade matematiska beräkningar, men varje dag innebär investeringskalkylering, nuvärdesberäkning, analys av data och statistik, likt de övningar och laborerande vi gjorde på skolbänken. Ett annat trevligt sammanträffande är att det lean-agila arbetssättet, som vi studerade ingående inom produktionsekonomi, nu också har hittat till finansbranschen och där begrepp som lean, kanban och kaizen förekommer regelbundet. Vidare är så klart ämnen som företags-, makro- och mikroekonomi närmast mitt yrke i dagsläget, ämnen som vi även studerade inom produktionsekonomi. Jag kan med handen på hjärtat intyga att jag haft stor nytta av min yrkeshögskoleutbildning.

Hur ser din framtid ut?

Jag vill påstå att framtiden ser ljus ut, både för mig professionellt och för branschen i stort. Personligen kommer jag fortsätta jobba med vad jag gör, så länge jag tycker det är kul och utmanande. Branschen jag jobbar inom har också fördelen att leva med ett konstant premieflöde, oberoende konjunktur. Jag ser med spänning fram emot vad de nästkommande 10 åren för med sig!