Alexandra Åhman, Socionom (YH)

BakgrundAlexandra ahman2

Mitt namn är Alexandra Åhman. Jag är 27 år, hemma från Ekenäs och blev utexaminerad socionom (YH) från Novia för fem år sedan. Efter studierna stannade jag kvar i Åbo och jag bor fortfarande i Åbo. Jag kände att jag verkligen fattat tycke för Åbo som stad och så har jag byggt upp ett socialt nätverk tack vare studietiden. Jag är en väldigt social människa som gillar att ständigt ha människor runt omkring mig. Människor fascinerar mig och det är människors olikheter som gör världen färggrann och rik.

Varför valde du att studera till socionom (YH)

Jag har studerat till socionom på Novia i Åbo. Jag läste 60 studiepoäng i småbarnspedagogik och socialpedagogik som då gav behörighet som barnträdgårdslärare. Den inriktningen var ett självklart val för mig då jag alltid varit väldigt intresserad av såväl pedagogik som barn. Barnens lek är dessutom någonting som fascinerar mig och då ansåg jag att lärare inom småbarnspedagogik kanske passar mig aningen bättre än klasslärare. Skulle man under arbetslivets gång få för sig att byta yrke, så ger socionomutbildningen också väldigt många andra jobbalternativ att välja mellan.

Vad var det bästa med utbildningen?

Praktikperioderna är definitivt väldigt nyttiga då man under praktiken får se hur teorin man läst också fungerar i praktiken. Det var min praktikperiod som förstärkte min bild om vad jag ville jobba med. Detta kan ju också fungera åt motsatt håll, är man aningen osäker på vad som är den egna ”grejen” så är praktikperioderna en nyttig erfarenhet som ger möjlighet att pröva på olika arbeten. Dessutom får man foten in på arbetsmarknaden och chans att skapa ett kontaktnät. Att också många av Novias lärare har arbetat inom branschen var guld värt.

Vad jobbar du med idag?

När jag blev utexaminerad började jag jobba inom den privata sektorn på ett daghem. Jag blev erbjuden jobb på ett kommunalt daghem och tänkte att det också kan vara intressant att se hur daghemsverksamheten ser ut och kanske också skiljer sig på den kommunala sidan. Jag arbetar för tillfället på det privata daghemmet där jag började genast då jag utexaminerades från Novia. Jag arbetar nu som lärare i småbarnspedagogik men också förskolelärare, då vi har förskola i vårt daghem.

Vilken nytta har du av din utbildning i ditt arbete?

Socionomutbildningens kursutbud gav grundfärdigheter inom många olika områden som man som lärare inom småbarnspedagogik har nytta av. När jag som nyutexaminerad utan någon som helst arbetserfarenhet gick ut i arbetslivet så var det tryggt att ändå ha någon form av kunskap om olika dagvårdsformer, hur dagvården är uppbyggd samt vad dagvårdsverksamheten egentligen innebär. Kurserna som inkluderade pedagogik och psykologi (småbarnspedagogik, socialpedagogik och utvecklingspsykologi) känner jag att jag hittills haft mest nytta av då jag jobbar som lärare inom småbarnspedagogik. Kurserna gav grundläggande kunskap om barns lärande och utveckling. Jag fick också kännedom om grunderna samt lagen för småbarnspedagogik och kan nu tack vare teorin från skolan och praktisk erfarenhet bygga på min professionella identitet.

Varför skulle du rekommendera utbildningen?

Möjligheterna med denna examen är många. Jag rekommenderar utbildningen till människor som vill jobba med andra människor och få möjlighet att hjälpa andra i deras olika livssituationer. Du kommer definitivt stöta på spännande utmaningar men också få känna tacksamhet för någonting du gjort för någon annan människa.