Terveys ja hyvinvointi

Yksi yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion suurista haasteista on väestörakenteen muutos, keskittyen yhä suurempaan osuuteen ikääntyviin ihmisiin ja erityisesti yli 85-vuotiaisiin. Tämä edellyttää tarvetta kehittää uusia, innovatiivisia ja tehokkaita palvelumalleja ja menetelmiä, joilla varmistetaan vanhusten arvokkuutta, terveyttä, osallistumista ja hyvinvointia.

Painopisteemme:

  • Innostaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä, jossa keskitytään vanhuksiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
  • Kehittää resursseja lisääviä menetelmiä vanhempien kansalaisten tukemiseksi geronteknologian avulla.
  • Korostaa iäkkäiden ihmisarvoa ja osallistumista.


Lue lisää hankkeistamme ja julkaisuistamme ruotsinkielisiltä verkkosivuiltamme.