Liiketalous

Novian liiketalouden erityinen osaaminen liittyy liiketoiminnan kehittämiseen ja yritysten kanssa toteutettuihin projekteihin. Novialla on pitkä historia yrityselämän haasteisiin vastaamisesta työskentelyratkaisukeskeisellä ja yrittäjähenkisellä ajattelutavalla.

Integroimme yritysten ja organisaatioiden tehtäviä koulutukseemme, jotta opiskelijat voivat työskennellä muun muassa palvelusuunnittelun, markkina-analyysin, liiketoiminnan ja kansainvälistymisen sekä logistiikan projekteissa. Osa opinnoista tapahtuu opiskelijoiden omissa yhteistyöryhmissä. Rakennamme myös digitaalisia liiketoiminnan kehittämismenetelmiä, joissa opiskelijat auttavat yrityksiä parantamaan digitaalista ympäristöä.

Novia AMK tekee yhteistyötä pohjoismaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat yrittäjyyden sekä johtamisen metodologisen kehityksen kärjessä. Liiketoiminnan kehittämismenetelmämme, pedagogiikka, ja projektityöt on valittu tukemaan teoreettisen ymmärryksen ja käytännön soveltamisen välistä yhteyttä sekä kehittämään aloitteellisuudentaitoja. Tämä tekee opiskelijoistamme erityisen haluttuja työmarkkinoilla.

Hanna Guseff on liiketalouden tutkimusjohtaja.

Hanna Guseff
Lektor i företagsekonomi;Forskningsledare