Hållbar energiteknik

Inom fokusområdet hållbar energiteknik har vi starka nordiska samarbetsnätverk och gedigen erfarenhet av projektkoordinering och -administration. Fokus ligger på experimentell och tillämpad forskning, oftast kopplad till näringslivet och/eller teknikenhetens undervisningsområden.

Vårt kunnande:

 • Mätteknik, instrumentering and processtyrning
 • Automation, intelligenta system
 • Multivariata analyser/Big Data
 • Vindkraft, vindmätningar och -analys
 • Energieffektivitet i växthus
 • Biogas
 • Energieffektivt byggande och inomhusmiljö
 • Maskinteknik och motorforskning

Tjänster:

 • Konsultering i inomhusmiljöfrågor och miljökemiska frågor
 •  Vindmätning och -analys
 • Multivariat analys och visualisering av data
 • Vibrationsspektroskopiska tillämpningar
 • Rötningstester i laboratorieskala
 • Konsultering gällande projektadministration


Kontaktperson:

John Dahlbacka
Forsknings- och utvecklingsledare
Fokusområde: Hållbar energiteknik
Vasa
tfn +358 (0)6 328 5730, mobil +358 (0)44 780 5730
john.dahlbacka@novia.fi

Mer om oss här!