Fartygssimulation

Novias sjöfartsenhet har specialiserat sig på simulation, vilket innefattar utveckling av simulation, virtuella utbildningsmetoder och praxis som stöder lärande av praktiska färdigheter. Inom forskning och utveckling tar vi fram nya tillämpningsområden inom fartygssimulation, vilket gynnar sjöfartens säkerhet och effektivitet.

Vårt kunnande:

  • Utveckling av utbildning, kompetensfrågor, eller läromaterial (se WINMOS-projektet)
  • Testning, forskning och produktutveckling i simulerad miljö
  • Utvecklings- och forskningsprojekt inom sjösäkerhet
  • Utveckling av ny teknologi inom sjöfartssektorn

Tjänster:

  • Testning av nya farleder i simulator
  • Testning av hamnbassängen
  • Utvärdering av skeppsbefäl
  • Testning och utveckling av navigationsutrustning

Kontaktperson:

Mirva Salokorpi
Projektledare
Fokusområde: Fartygssimulation
Åbo
tfn +358 (0)2 432 3532, mobil +358 (0)44 762 3532
mirva.salokorpi@novia.fi

Mer om oss här!