28.9.2017

Turkulaiset korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään tekniikan alalla

DuVi 110510 1 6

Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Turku Science Park Oy ja Turun kaupunki ovat tehneet sopimuksen tekniikan alan yhteistyön tiivistämisestä. Turku Future Technologies Competence Factory(TFT CF) – yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 27.9.

Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa osaamisen ja koulutuksen laaja-alaista kehittämistä alueen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen rajapinnassa. Tavoitteena on luoda korkeakoulujen yhteiskäyttöön tekniikan alan koulutukseen soveltuvia moderneja ja kilpailukykyisiä tutkimus, -kehitys ja koulutusinfrastruktuureja, joilla vastataan alueen yritysten kehittyviin tulevaisuuden tarpeisiin. Laajana yhteisenä tavoitteena on alueen kilpailukyvyn ja osaamispohjan vahvistaminen pitkäjänteisesti. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi TFT CF – toimintaa, ja on hakenut toiminnalle rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätöstä odotetaan lähiaikoina.

Korkeakoulut sitoutuvat sopimuksessa nykyistä koulutus- ja T&K -yhteistyötä täydentävään ja sen edellytyksiä vahvistavaan yhteistoimintaan, jolla palvellaan erityisesti Turun ja Lounais-Suomen alueen valmistavan teknologiateollisuuden, rakennusteollisuuden ja kemian teollisuuden monialaisia, kehittyviä osaamistarpeita.

Vuoden 2016 alusta toimintansa käynnistänyt tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisö Turku Future Technologies (TFT) on kaikkien suomalaisten teknillisten yliopistojen ja Turun alueen korkeakoulujen muodostama yhteistoimintaverkosto, joka vahvistaa korkean teknologian ja uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä yrityksissä. Se tuo kahdeksan korkeakoulun asiantuntemuksen ja palvelut tehostetusti yritysten ulottuville. TFT-toiminta on kohdennettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Toiminta painottuu meriteollisuuden toimialalle ja kohdentuu erityisesti Turun ja Rauman talousalueille. TFT-yhteistyötä rahoittavat Turun ja Rauman kaupungit sekä Turku Science Park Oy.

TFT-yhteistyö ja vuonna 2017 teknillisten yliopistojen kesken Turussa käynnistyvä uusi FITECH-koulutusyhteistyö edellyttävät alueen tutkimus-, kehittämis- ja koulutusinfrastruktuurin merkittävää vahvistamista. Turussa tämä toteutuu nyt perustetun TFT Competence Factoryn (TFT CF) avulla.

”TFT Competence Factory -yhteistyön puitteissa Turun korkeakoulut pyrkivät rakentamaan yritysten kanssa yhteisen koulutus- ja tutkimusinfrastruktuurin. Ensimmäisenä ajatuksissamme on laajentaa Koneteknologiakeskus Turku Oy:n ympäristöä täysdigitaaliseksi tehtaaksi, huomioiden tuotantoautomaation ja digitaalisen tuotehallintaprosessin. Tämän lisäksi virtuaalitodellisuuden ja täydennetyn todellisuuden käyttöliittymät sekä uudet energiaratkaisut, akut- polttokennot tarvitsevat tutkimus- ja oppimisympäristöjä. Haluan haastaa yritykset mukaan suunnittelemaan ja rakentamaan TFT CF-toimintaa kanssamme”, sanoo Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini

Lisätiedot:
Turun ammattikorkeakoulu
vararehtori Juhani Soini, juhani.soini@turkuamk.fi
puh. 050 598 5321

Siirry "Uutiset"-sivulle