17.11.2017

Mitä luovat alat eivät voi tarjota meriteollisuudelle?

simu16.11.2017 2

Se olikin vaikea kysymys pureskeltavaksi torstai-iltapäivällä luovien alojen sekä meriteollisuuden yrityksiä, kehittäjiä ja opiskelijoita kohtasi vanhassa merikoulun tilassa.

16.11.2017 klo 12:30-16 järjestettiin ”Luovat työmahdollisuudet meriteollisuudessa-työpaja”, johon saapui kolmisenkymmentä osallistujaa eri aloilta. Työpajan järjestettiin Aboa Maren tiloissa, vanhoissa merikoulun tiloissa, jotka on upeasti remontoitu meriakatemian käyttöön. Tapahtumassa päästiin tutustumaan merenkulun koulutuksessa käytettäviin simulaattoreihin ja VR-laseihin sekä ideoimaan luovia työmahdollisuuksia meriteollisuudessa palvelumuotoilun keinoin.

Osallistujat saivat ensin katsauksen meriteollisuuteen ja pääsivät kokemaan merenkulkua kahdessa eri simulaattorissa. Toisessa simulaattorissa ohjattiin Viking Grace jäisen Itämeren poikki. Toisessa simulaattorissa taas ohjattiin rahtialusta. Rohkeimmat kokeilivat VR-laseja, joilla pääsi testaamaan kykyjään toimia erilaisissa hätätilanteissa risteilyaluksella. Yhteensä Aboa Maressa on 10 komentosiltaa, kaikki jäljittelevät ihan oikeita aluksia. Ensi keväänä alkaa myös uusi koulutus, jossa huomioidaan etäohjattavan laivan erityispiirteitä. (Lisätietoja koulutuksesta tekstin lopussa)

ossiwestila novia simut16.11.2017


Kapteeni ja simulaattorikoulutuksen päällikkö Ossi Westilä kertoo, miten nykyään ja tulevaisuudessa esimerkiksi autonomisia laivoja voidaan ohjata. Ensimmäiset saavat jo kokeilla Viking Gracen ohjaamista.

Simulaattorikierroksen jälkeen pohdittiin monialaisissa ryhmissä ensin, mitä luovat alat voivat tarjota meriteollisuudelle. Tämä tuntui olevan helppoa. Monella oli antaa konkreettisia esimerkkejä, onnistuneita case:ja sekä hyviä ideoita asiakkaan paremmasta huomioimisesta ympäristöpäästöihin, visualisointiin ja esimerkiksi joukkoistamisen ratkaisuihin niin liiketoiminnallisesti kuin asiakaskokemuksen kannalta. Luovilta aloilta innostusta oli tehdä yhteistyötä esimerkiksi pelillistämisen ratkaisuissa ja mobiilisovellusten mahdollisuuksista eri prosesseissa.

Lopuksi piti miettiä, mitä luovat alat eivät ainakaan voi tarjota meriteollisuudelle. Siinä monelle meinasi jäädä tyhjää paperille. Haasteita löydettiin kyllä ennakkoluuloista, rahasta, politiikasta ja viestinnällisistä vaikeuksista, mutta kaikkeen tuntui löytyvän ratkaisu. Jopa säädökset ja säännökset nähtiin asioina, joita tulisi tarkastella myös luovasti, etenkin nyt, kun eletään merenkulun murroskautta. Siinä missä muitakin aloja, myös meriteollisuudessa nähdään sekä uhkakuvia että mahdollisuuksia digitalisaation ja autonomisten kuljetusmuotojen kehittyessä. Suurimpana haasteena luovilla työmahdollisuuksilla tulevaisuudessa nähtiin se, että luovan työn vaikutuksia on vaikea mitata rahassa, ainakaan heti. Vaikutukset eivät välttämättä näy heti. Tärkeänä nähtiin, että kaikessa suunnittelussa alihankkijat pääsisivät isompaan kokonaisratkaisuun mukaan mahdollisimman aikaisin, jotta pystyisivät tarjoamaan parempia ratkaisuja.

simu16.11.2017 2


Ryhmät valitsivat kaikkein mahdottomimmat asiat, mitä luovat alat eivät voi tarjota meriteollisuudelle ja ratkaisivat miten luovat alat voivat tarjota myös näitä meriteollisuudelle. Tärkeimmäksi asiaksi erityisesti merenkulussa nähtiin ’vanha’ kokemus ja empiirinen tieto, joka nähtiin tärkeänä etenkin turvallisuusnäkökulmasta.

Työpajan järjesti Innovation Resource Moderating Tool-hanke, jonka tavoitteena on rakentaa verkkotyökalu mahdollistamaan innovaatioteorioiden hyödyntämistä yrityksissä sekä luovan osaamisen ja luovan työprosessin hyödyntämistä innovaatiotyöskentelyssä. Hanke järjestää eri teemaisia työpajoja, joissa konkreettisia meriteollisuuden haasteita ratkotaan palvelumuotoilun ja luovien menetelmien avulla. Työpajoissa syntyneitä konsepteja testataan myös aidoissa ympäristöissä. Hanketta koordinoi Yrkeshögskolan Novia yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Strategisena partnerina toimii myös Meyer Turun telakka. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Teksti: Rita Rauvola Kuvat Rita Rauvola, Carina Virkama

Lisätietoja:

Rita Rauvola, Projektipäällikkö, Merenkulun simulaatiot-yksikkö
Yrkeshögskolan Novia, Aboa Mare
rita.rauvola@novia.fi

Uusi Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations

Lisätietoa uudesta koulutuksesta:
“The application period has started for our new education: Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations The application period is 15 November - 15 December 2017.

The aim of the Master's programme is to educate engineers and seafarers to meet the requirements for the fourth industrial revolution in maritime technology. The programme has a special focus on the digitalization of maritime operations. The Master’s degree programme starts in February 2018 and is provided by Novia University of Applied Sciences. The degree title is Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations. The programme comprises 60 ECTS and the study language is English.

Some areas covered in the programme:
Autonomous Vessels - Automation, Artificial intelligence, Machine Learning, Human - Machine Interaction, Remote Operations, Cyber Security and Connectivity.

The education is free of charge for EU/EES students, but there is a tuition fee for non-EU/EES students.”

 

Siirry "Uutiset"-sivulle