15.9.2017

Arenen kannanotto: Ammattikorkeakoulut tasavertaisina yliopistojen rinnalla

C6Y2

Suomen Yrittäjien korkeakouluteesit
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/suomi2025_yrittajamyonteinen_korkeakoulu.pdf

Suomen Yrittäjien korkeakoulutuksen teesit nostavat esiin ammattitaitoisen ja osaava työvoiman
merkityksen yritysten ja Suomen talouden menestyksen kannalta.

Avainrooliin Yrittäjät nostavat Suomen korkeakoulujen tuottaman osaamisen ja korkeakoulujen
uudistumisen. Osaamisperustaiset tutkinnot, aiemman hankitun osaamisen tunnistaminen sekä
esteettömät väylät edetä mm. tohtorikoulutukseen ovat kannatettavia näkemyksiä.

Arene on samaa mieltä Yrittäjien kanssa siitä, että pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat työntekijöitä,
joilla on korkeakouluosaamista. Yritykset tarvitsevat asiantuntemusta myös soveltavassa
tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Tähän ammattikorkeakoulut ovat panostaneet
yhteistyössä yritys- ja työelämän kanssa.

Arene huomauttaa, että Suomessa tarvitaan jatkossakin sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja.
Ammattikorkeakouluilla on erityinen vahvuus ammatillisessa korkeakoulutuksessa sekä työja
elinkeinoelämää lähellä olevassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Arene on esittänyt vision maailman parhaasta korkeakoululaitoksesta (www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/
vaikuttavuus/rake-selvitys). Yksi korkeakoululaki on hyvä uudistamisen suunta, jos
se vahvistaa myös korkeakoulujen diversiteettiä sekä ammattikorkeakoulujen mahdollisuutta kehittyä
kansainvälisenä ja kilpailukykyisenä korkeakouluna.

Arene pitää kannatettavana visiona sitä, että Suomeen syntyy tulevaisuudessa erilaisia korkeakouluratkaisuja.
Niillä voitaisiin edistää korkeakoulutuksen saavutettavuutta sekä palvella myös
yrityksiä eripuolilla Suomea.

Yhden korkeakoululain mahdollisuus on siinä, että se tunnistaa ammattikorkeakoulut tasavertaisina
ja kehittyvinä toimijoina yliopistojen rinnalla suomalaisessa korkeakoulukokonaisuudessa.

Suomi tarvitsee innovatiivisia ammattikorkeakouluja. Nykyisin suomalainen yhteiskunta ei hyödynnä
ammattikorkeakoulujen koko potentiaalia uuden osaamisen ja tiedon haasteiden ratkaisemisessa.

Arene ry
Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori

Arene ry
Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Siirry "Uutiset"-sivulle